Zlé vedenie zdravotnej dokumentácie bude možno pokutované

05.08.2020 Bratislava

Bratislava 5. augusta (TASR) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má dostať možnosť pokutovať zlé vedenie zdravotnej dokumentácie. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Podľa nášho názoru je rozšírenie kompetencie úradu o možnosť uložiť pokutu za nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie v rámci dohľadu u poskytovateľa efektívne a zmysluplné riešenie, pretože úrad pri dohľade skúma správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj zo zápisov v zdravotnej dokumentácii a má preto hneď v rámci dohľadu všetky potrebné informácie na zaznamenanie konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie do protokolu," vysvetlilo ministerstvo.

Úradu by mala okrem toho pribudnúť aj možnosť kontrolovať zariadenia sociálnej pomoci, ktoré nemajú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Zároveň sa má doplniť aj možnosť úradu zakázať zodpovednej osobe výkon zdravotníckeho povolania v prípade nesprávneho poskytnutia ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci.

Novela rieši aj vymedzenie právneho postavenia osoby, ktorá podáva na úrad podnet na vykonanie dohľadu. Podávateľovi podnetu sa priznáva právo byť oboznámený so začatím výkonu dohľadu a s výsledkom dohľadu po jeho skončení. „Podávateľ podnetu, jeho zástupca ani blízka osoba v súčasnosti nemajú zákonom priznané právo na získanie informácií z dohľadu," pripomenulo ministerstvo.

Účinnosť zákona sa navrhuje od januára 2021.
 

Vyberte región