Investor plánuje vo V. Kršteňanoch postaviť agroturistický areál

13.08.2020 Partizánske

Veľké Kršteňany 13. augusta (TASR) - Novú možnosť trávenia voľného času vo vidieckom prostredí s chovom rôznych hospodárskych zvierat, športovými aktivitami a ubytovaním má priniesť agroturistický areál vo Veľkých Kršteňanoch v okrese Partizánske. Plánuje ho tam postaviť súkromný investor, ktorý svoj zámer predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Agroturistický areál bude zameraný na voľnočasové aktivity vo vidieckom prostredí, jeho súčasťou budú chatky na ubytovanie či reštaurácia. "Urbanisticky a architektonicky bude rešpektovať vidiecke prostredie s využitím prírodných krajinotvorných prvkov. Prevádzka rekreačnej časti areálu bude sezónna, s predpokladom od mája do septembra," uviedol investor, spoločnosť Ing. Ladislav Centár, S.C.S. v zámere. Areál plánuje firma postaviť na pozemkoch vo svojom vlastníctve v severovýchodnej časti Veľkých Krštenian.

"Navrhovaná činnosť vychádza z rozvojových zámerov obce Veľké Kršteňany, ktoré v platnom územnom pláne uvažujú v danom priestore s rozvojom rekreačných aktivít s dôrazom na zachovanie vidieckeho charakteru územia. Aktivity podobného zamerania zvyšujú atraktivitu dotknutého sídla a nepriamo prispievajú k rozvoju ďalších doplnkových služieb v danom území," zdôvodnil investor.

Náklady na výstavbu areálu odhadla spoločnosť na približne 600.000 eur.
 

Vyberte región