Prešovskí krajskí poslanci rozdelili pre región 2,2 milióna eur

26.08.2020 Prešov

Prešov 25. augusta (TASR) – Rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu, výstavbu športovísk a zvýšenie kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti podporili na svojom rokovaní v pondelok (24. 8.) prešovskí krajskí poslanci sumou 2,2 milióna eur. Ide o zvyšnú sumu v rámci výzvy pre región. Milión eur rozdelili ešte v júni. Podporili vtedy obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.

Celkovo bolo na Úrad PSK doručených v troch spomenutých programoch 85 žiadostí o poskytnutie dotácie. Komisia schválila 73 z nich, ktoré splnili podmienky, a finančne navrhla podporiť 58.

"Každý jeden program mal svojich odborných hodnotiteľov, z ktorých každý sa mohol vyjadriť bodovým hodnotením, a potom výsledok aritmetického priemeru vytvoril poradové číslo s následnými navrhovanými sumami," uviedla vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Martina Slivková.

"Celková suma projektov dosiahla takmer 11,3 milióna eur, pričom suma požadovaná ako dotácia od PSK bola vo výške viac ako 4,75 milióna eur," uviedla Slivková s tým, že najviac financií išlo na projektové dokumentácie cyklotrás, ktoré chcú aj naďalej podporovať.

"Sme radi, že takto môžeme pomôcť starostom, ktorí nemajú finančné prostriedky na predprojektovú fázu, ktorá je finančne dosť náročná. Veríme, že všetky žiadosti týkajúce sa projektovej dokumentácie budú zrealizované, a aby výzva, ktorá by mala vyjsť na budúci rok z ministerstva dopravy, bola pre nich reálna a mohli sa zapojiť," povedala Slivková.

V programe podpory cyklodopravy a cykloturizmu poslanci rozdelili milión eur. Najviac, 106.000 eur, získala obec Spišská Teplica na cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad. Mesto Humenné dostalo na rekonštrukciu cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková 105.000 eur a Stará Ľubovňa získala na cyklotrasu Za vodou 94.000 eur.

V programe týkajúcom sa zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti uspelo iba sedem projektov v celkovej sume 105.000 eur. Poslanci preto zvyšných 95.000 eur presunuli do programu výstavby a rekonštrukcie športovísk.

Najvyššiu dotáciu v spomenutom programe získalo mesto Prešov na časť rekonštrukcie zimného štadióna, a to 175.000 eur. Na zastrešenie existujúcej ľadovej plochy získalo mesto Svidník 150.000 eur a mesto Lipany na zakrytie malej hokejovej haly 120.000 eur. Mesto Snina dostalo na vybudovanie mestskej plavárne sumu 115.000 eur.
 

Vyberte región