Voľby prezidenta: výsledky za okres Levoča

22.03.2009 Levoča

Počet volebných okrskov: 44
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE

A. Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 24 236
B. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 10 122
C. Počet odovzdaných obálok 10 121
D. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 10 020
E. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

Dagmara Bollová 88 hlasov 0,87%
Ivan Gašparovič 5 069 hlasov 50,58%
Zuzana Martináková 473 hlasov 4,72%
Milan Melník 231 hlasov 2,30%
František Mikloško 1 223 hlasov 12,20%
Iveta Radičová 2 836 hlasov 28,30%
Milan Sidor 100 hlasov 0,99%

RELATÍVNE UKAZOVATELE

A. Účasť voličov vo voľbe v % 41,76
B. Počet odovzdaných obálok v % 99,99
C. Podiel platných hlasov odovzdaných vo voľbe prezidenta SR v % 99,00
 

Vyberte región