Voľby prezidenta: výsledky za okres Medzilaborce

22.03.2009 Medzilaborce

Počet volebných okrskov: 30
ABSOLÚTNE UKAZOVATELE

A. Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 9 504
B. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 4 005
C. Počet odovzdaných obálok 4 005
D. Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 3 954
E. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

Dagmara Bollová 98 hlasov 2,47%
Ivan Gašparovič 2 605 hlasov 65,88%
Zuzana Martináková 245 hlasov 6,19%
Milan Melník 97 hlasov 2,45%
František Mikloško 124 hlasov 3,13%
Iveta Radičová 571 hlasov 14,44%
Milan Sidor 214 hlasov 5,41%

RELATÍVNE UKAZOVATELE

A. Účasť voličov vo voľbe v % 42,14
B. Počet odovzdaných obálok v % 100,00
C. Podiel platných hlasov odovzdaných vo voľbe prezidenta SR v % 98,72
 

Vyberte región