Študenti sa môžu prihlásiť do 54. ročníka Akademického Prešova.

21.09.2020 Prešov

Prešov 21. septembra (TASR) – Študenti vysokých škôl sa môžu prihlásiť do súťaže amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov (AP). Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách. Pôvodne sa súťaž mala uskutočniť posledný aprílový týždeň, pre pandémiu nového koronavírusu ju organizátori presunuli na jeseň. Uskutoční sa od 12. do 15. októbra.

V kategórii pôvodná a literárna tvorba – poézia, próza a esej sa prijímajú ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne v slovenskom jazyku, bez tematického a žánrového obmedzenia. "Rukopisy príspevkov v troch exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe AP alebo poslať mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 5. októbra. Súčasťou podujatia sú odborné semináre, individuálne rozbory a hodnotenia," uviedol riaditeľ podujatia Karol Horák.

Pokiaľ ide o kategóriu študentských divadiel, súbory by minimálne z polovice mali tvoriť vysokoškoláci študujúci na slovenských vysokých školách. "Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo mailom na miron.pukan@gmail.com do 30. septembra. Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, ako aj tvorivé dielne," priblížil Horák.

Účastník súťaže v translácii zašle preklad uceleného umeleckého textu, nie úryvku z románu, novely a podobne v troch exemplároch najneskôr do 5. októbra na jakub.soucek@unipo.sk.

Pri próze je maximálny rozsah desať strán a pri poézii 100 veršov. Súťaží sa v preklade z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského jazyka do slovenčiny. Súčasťou podujatia sú individuálne hodnotenia preložených textov členmi poroty.

Súťažná kategória mediálne umenie: film má prezentovať filmovú tvorbu s aktuálnou témou zo života súčasnej mladej generácie. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne 15 minút a jeho autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej komunikácie. Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu organizačného štábu alebo juraj.rusnak@unipo.sk do 5. októbra.

Súťažne sa môžu na AP zúčastniť študenti slovenských vysokých škôl a výberovo aj stredoškolskí študenti so zameraním na tvorivý umelecký experiment. "Súťaže sa konajú najmä v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča a Divadle Jonáša Záborského. Hosťami festivalu budú domáce a zahraničné profesionálne a amatérske súbory, spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín. Niektoré súťažné kategórie môžu byť realizované aj on-line formou," dodal Horák.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rektorát PU v Prešove, mesto Prešov, Fond na podporu umenia a občianske združenie AP.
 

Vyberte región