Zväz polygrafie na Slovensku udeľoval Zlaté pečate

22.10.2020 Bratislava

Bratislava 22. októbra (TASR) - Dovedna 21 ocenení Zlatá pečať udelila porota Zväzu polygrafie na Slovensku (ZPnS) za produkty a publikácie, ktoré boli vlani vydané na Slovensku. Porota 27. ročníka súťaže hodnotila desiatky návrhov v siedmich kategóriách. V kategórii spoločenské a súkromné tlačoviny získal Zlatú pečať aj novoročný pozdrav TASR s názvom Prajeme Vám bezchybný rok 2020, ktorý realizovala spoločnosť Cofin a.s. Ľubotice.

Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť firmy, ktorým sa darí vyrábať špičkové polygrafické produkty a tým podporiť rozvoj tohto odvetvia na Slovensku. Ocenenie Zlatá pečať je v podstate certifikátom, ktorý má upozorniť klientov na domácich i zahraničných trhoch na kvalitu poskytovateľa služieb v oblasti polygrafického priemyslu,“ uviedol pre TASR prezident ZPnS Peter Blubla.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a opatrenia, ktoré s ňou súvisia, hodnotenie produktov prebiehalo v školskej jedálni na Strednej odbornej škole polygrafickej v Bratislave, kde bolo možné dodržať sociálny odstup členov poroty a zabezpečiť dodržiavanie preventívnych opatrení.

Najviac ocenení získali publikácie a výrobky z produkcie spoločností NEOGRAFIA a.s. Martin, COFIN a.s. Ľubotice, TBB a.s Banská Bystrica a Slovenská Grafia, a.s. Bratislava. Ocenenie však získali aj ďalšie slovenské firmy, ktoré budú mať právo v nasledujúcom roku používať značku súťaže pre svoju produkciu,“ konštatoval prezident zväzu. Pripomenul, že porota pod vedením Milana Lederleitnera vyberala najlepšie produkty v kategóriách: kniha, časopis, noviny, katalóg, kalendár, spoločenské a súkromné tlačoviny, etikety a ostatné adjustačné tlačoviny, netradičné polygrafické spracovanie.

Zväz polygrafie na Slovensku je dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví. Členmi zväzu sú tlačiarne pôsobiace v Slovenskej republike, významní dodávatelia zariadení, softvéru a materiálov pre polygrafický priemysel, školy so zameraním na polygrafiu ako aj individuálni členovia. Zväz podporuje medzi svojimi členmi klímu partnerstva, pričom však nepotláča ducha rivality a konkurencie v trhovom priestore polygrafie.
 

Vyberte región