B. Gröhling: Ideme modernizovať triedy a školy, záujem má 1800 škôl

04.06.2021 Bratislava

Bratislava 4. júna (TASR) - Stovky škôl na celom Slovensku chcú vytvoriť lepšie a modernejšie prostredie pre svojich žiakov. Na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Modernejšia škola reagovalo 1800 škôl, ktoré poslali projekty na modernizáciu svojich tried a interiéru v celkovej hodnote 35 miliónov eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

"Popri zmenách obsahu vzdelávania, na ktorých pracujeme a ktorých cieľom je, aby sa žiaci neučili iba memorovať, ale aj prepájať poznatky a využívať ich v živote, chceme zlepšiť aj vnútorné vybavenie škôl a tried, v ktorých žiaci trávia väčšinu svojho dňa. Naším cieľom je modernizovať priestory škôl tak, aby mladí ľudia a učitelia trávili čas v príjemnom prostredí a aby sme na školách podporili inovatívne prístupy k výučbe, ako je tímová práca či skupinové riešenie problémov," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Školy budú môcť vďaka finančnej podpore modernizovať svoje priestory, ako aj samotné vyučovanie.

Cieľom je pretvoriť triedy tak, aby umožnili prechod od klasickej "frontálnej" alebo "prednáškovej" výučby k takej, ktorá aktívne zapája žiaka do procesu, podporuje tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. V spoločných priestoroch škôl môžu školy z príspevku tiež vytvoriť oddychové zóny. Tie môžu slúžiť ako knižnice, priestory na socializáciu, debaty, ale aj na výučbu. Školy sa pri príprave projektov mohli prísť s vlastnými nápadmi alebo sa inšpirovať vzorovým vybavením interiéru v modelovej škole, ktorú ministerstvo školstva vytvorilo v priestoroch na Tomášikovej ulici v Bratislave.

V prvej fáze projektu ministerstvo školstva vyčlenilo 3,5 milióna eur. Úspešných žiadateľov vyberie ministerstvo školstva na základe viacerých ukazovateľov, ako je počet žiakov, kvalita projektu či stav súčasného vybavenia školy. Maximálna výška dotácie na jednu školu je 30.000 eur. Žiadosti budú priebežne vyhodnocované podľa dátumu doručenia najneskôr do 13. júna. Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do konca septembra. "Našou snahou je vyrokovať aj ďalšie finančné prostriedky na modernizáciu škôl. Vidíme, že modernizačný dlh v školstve je naozaj veľký. Preto ho touto cestou chceme dobehnúť a napomôcť tak tomu, aby žiaci dostali kvalitné vzdelanie v dobrom prostredí," dodal šéf rezortu školstva.
 

Vyberte región