Psychologička: V záťažovom období si treba všímať správanie žiakov

10.06.2021 Bratislava

Bratislava 10. júna (TASR) - V záťažovom období si je potrebné viac všímať psychické prejavy žiakov, ako je utiahnutosť, úzkosť, znížená schopnosť koncentrácie, neurotické prejavy, časté absencie na vyučovaní pre bolesti brucha, hlavy, fyzické ťažkosti či problémy so zaspávaním. Pre TASR to v súvislosti s náporom na žiakov pred koncom školského roka uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

"Ak sa takéto správanie objaví, je dôležité informovať rodičov, ktorí by mali vyhľadať odbornú psychologickú pomoc," uviedla psychologička. Pripomenula, že žiaci po dlhej absencii sociálnych kontaktov počas dištančného štúdia potrebujú byť súčasťou sociálnych vzťahov, ktoré im umožňuje kolektív rovesníkov a škola, ktorá zabezpečí žiakovu vzájomnú interakciu v triede nielen medzi rovesníkmi, ale aj dospelými – učiteľmi.

Pedagógovia by podľa psychologičky mali prihliadať na to, že žiaci vypadli z pravidelného školského režimu, zmenili sa ich návyky, denný režim, ale aj systematické učenie, mentálne zdravie a stabilizácia v škole, ktoré vplývajú na rozvíjanie ich kognitívnych schopností. "Na vyučovaní by nemali zdôrazňovať a upozorňovať na ich nedostatky. Mali by zistiť, ako sú na tom z jednotlivých predmetov a počítať s medzerami v ich vedomostiach," upozornila Kövérová. Dôležité je však podľa nej nezabúdať oceňovať ich aktivitu na vyučovaní, umožniť im klásť otázky, vyjadrovať vlastné myšlienky, formulovať návrhy a aktivity.

"Učitelia môžu prebrané učivo zopakovať aj inými aktivitami, nie iba písomkou či skúšaním. Napríklad vypracovaním kvízov, pracovných listov, doplňovačiek, krížoviek, ktoré sú zábavnejšie a tvorivejšie," poznamenala psychologička z VÚDPaP. Ako ďalej tvrdí, nervózni a neistí žiaci sa pri nich dokážu skôr uvoľniť a zapojiť sa do procesu v triede.

Psychologička dodala, že učitelia i rodičia by si mali v tomto náročnom období skúšania a hodnotenia na konci školského roka uvedomiť, že psychické zdravie a pocit bezpečia sú takisto dôležité ako kognitívne schopnosti žiakov.
 

Vyberte región