INEKO: Štát už nezverejňuje údaje o verejných výdavkoch za lieky

13.07.2021 Bratislava

Bratislava 13. júla (TASR) - Štát prestal zverejňovať údaje o verejných výdavkoch za lieky, hoci tak do minulého roka robilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). TASR na to upozornil riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš. Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová TASR informovala, že tieto informácie preveruje.

Goliaš poukázal na to, že organizácia podriadená ministerstvu zdravotníctva na svojom webe pravidelne zverejňovala údaje o množstvách spotrebovaných liekov aj o úhradách zdravotných poisťovní a pacientov za lieky, a to na štvrťročnej aj celoročnej báze.

"Táto dobrá prax sa vlani zmenila. NCZI najskôr začal na štvrťročnej báze zverejňovať len údaje o spotrebovaných množstvách bez údajov o úhradách poisťovní či pacientov. A tento rok už aj na celoročnej báze za rok 2020 zverejnili údaje len o množstvách bez údajov o finančných úhradách," uviedol.

Ako problematické vníma INEKO to, že pre pár drahých liekoch, pri ktorých si farmafirmy chránia obchodné tajomstvo, sa verejnosť nedozvie o finančnej spotrebe tisícok liekov. Šéf inštitútu tvrdí, že sa tak stráca transparentnosť o použití zhruba 1,5 miliardy eur z verejných zdrojov.

INEKO tiež uviedlo, že finančné údaje pravidelne používa na vyčíslenie možných úspor pri efektívnejšom a intenzívnejšom využívaní generických a biosimilárnych liekov. "Vlani sme takto odhalili plytvanie za 50 miliónov eur. Na základe týchto výpočtov zostavujeme odporúčania na zvýšenie efektívnosti v liekovej politike," uviedol Goliaš.

Žiada preto o zverejnenie dát z minulého roku. Podľa názoru INEKO pri nich argument o ochrane obchodného tajomstva nemá veľkú váhu, keďže ceny z tohto obdobia už pre realitu na súčasnom trhu nemusia byť podstatné.

Inštitút sa snaží získať údaje aj od zdravotných poisťovní. Poukázal však na komplikovanosť procesu. Ako Goliaš dodal, hrozí, že sa verejnosť o výške úhrad za jednotlivé lieky nedozvie a že prinajmenšom súkromný a mimovládny sektor nedokáže presnejšie identifikovať zdroje neefektívností v liekovej politike, a tým ani nedokáže vytvoriť účinný tlak na zníženie plytvania pri úhradách za lieky.
 

Vyberte región