Prešovský úrad práce si posvietil na nelegálne zamestnávanie

25.06.2009 Prešov

Prešov 25. júna (TASR) – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Prešove vykonal v priebehu mája tri kontrolné akcie zamerané na odhaľovanie nelegálneho zamestnávania občanov, počas ktorých zaznamenal päť ...
Ľuboš Berka z oddelenia kontroly dnes informoval médiá, že ich pracovníci v súčinnosti s mestskou políciou preverili spolu 37 prevádzok a 73 osôb v meste Prešov. V rámci dvoch denných a jednej nočnej akcie sa zamerali predovšetkým na reštauračné zariadenia, obchody, predajné stánky a ďalšie prevádzky poskytujúce služby verejnosti. Voči nelegálnym zamestnávateľom už začali správne konanie a bude im udelená pokuta v rozpätí od 200 do 300 eur (6025 – 9038 Sk). Maximálna sankcia pri odhalení závažných porušení legislatívy môže dosiahnuť sumu až 33.194 eur (milión Sk). Okrem toho hrozí takýmto zamestnávateľom aj odobratie licencie na prevádzku podnikateľskej činnosti, ale aj strata možnosti získať štátnu pomoc na vytváranie pracovných miest, či podporu z eurofondov. \"Našim cieľom nie je udelenie sankcie. V prvom rade sa snažíme o to, aby zamestnávateľ pracovný pomer zlegalizoval a občan získal stálu prácu, \" povedal Berka a dodal, že samotných pracovníkov, ktorí vykonávajú prácu na čierno, zatiaľ nepokutujú. Kontrolóri zároveň zistili, že zamestnávatelia začali využívať vo zvýšenej miere dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pri takýchto uzatvorených vzťahoch, však podľa Berku absentujú všetky odvodové povinnosti. Okrem toho pracovníci strácajú nárok na dovolenku, stravné a prichádzajú o možnosť využitia inštitútu výpovednej lehoty. Práve vysoké odvodové povinnosti uvádzajú zamestnávatelia ako dôvod neuzatvárania trvalého pracovného pomeru. Vysoká nezamestnanosť v regióne a nedostatok pracovných príležitosti núti ľudí prijímať aj prácu na čierno, prípadne na dohodu. Od začiatku tohto roka vykonal ÚPSVaR na území Prešova a Sabinova dovedna 55 kontrol. Zaevidovali počas nich sedem subjektov, ktoré zamestnávali ľudí nelegálne. V spolupráci s hraničnou a cudzineckou políciou prichytili na stavbe bytového domu aj päť Ukrajincov, ktorí pracovali na čierno a nemali povolenie na pobyt na území Slovenska. Po ukončení správneho konania hrozí zamestnávateľovi pokuta vo výške 2000 eur (60.252 Sk).
 

Vyberte región