Pravoslávny metropolita celej Ameriky a Kanady uzavrel návštevu SR

28.09.2004 Celý región

Pravoslávny metropolita celej Ameriky a Kanady a arcibiskup washingtonský Herman svojou účasťou na svätej liturgii v Prešove 26. septembra ukončil päťdňovú n...
Pravoslávny metropolita celej Ameriky a Kanady a arcibiskup washingtonský Herman svojou účasťou na svätej liturgii v Prešove 26. septembra ukončil päťdňovú návštevu Slovenska.

Na záver bohoslužby v novovysvätenom katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského vyjadril veľkú vďačnosť metropolitovi Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku a arcibiskupovi prešovskému Nikolajovi za možnosť spoločných modlitieb v chrámoch a monastieroch na mnohých miestach východného Slovenska.
Pred necelou tisíckou veriacich v chráme Herman pozitívne hodnotil výsledky návštevy, prvej svojho druhu v histórii oboch cirkví. Ako povedal, váži si pomoc slovenského štátu veriacim a cirkvám.
Najvyšší predstaviteľ najmladšej z pätnástich miestnych cirkví pravoslávnych veriacich na svete uzavrel svoj program besedou s predstaviteľmi gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Herman sa občianskym menom volá Joseph Swajko, jeho rodičia pochádzali z východného Slovenska z obce Kobylnice pri Giraltovciach. Sám je teda príkladom toho, že mnoho pravoslávnych veriacich na americkom kontinente sa v minulom storočí grupovalo z vysťahovalcov predovšetkým z východného Slovenska. Bohoslužobným jazykom pravoslávnych v USA je však angličtina a aj Herman sa na liturgii modlil po anglicky, zatiaľ čo pravoslávni duchovní z Prešova po starosloviensky.
Metropolita Nikolaj hosťovi z USA odovzdal v závere vyše trojhodinovej bohoslužby na základe rozhodnutia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku Rad sv. Cyrila a Metoda I. stupňa. Ocenil aj biskupa ottawského a Kanady Seraphima a biskupa bostonského a albánskej eparchie Nikona. Obaja boli v Hermanovom sprievode.
(jj)
 

Vyberte región