Kto by nepoznal Radeckého marš

18.07.2009 Celý región

Známa je slávna skladba Johanna Straussa, ktorou vrcholí každoročne novoročný koncert Viedenskej filharmónie, ktorý zaznieva na významnejších plesoch takmer v celej Európe.
Kto by nepoznal populárny Radeckého pochod, ale vieme, kto bol najvýznamnejší veliteľ habsburskej monarchie, na ktorého počesť pochod vznikol?

Gróf Jan Josef Václav Radecký, český šľachtic z Radča bol rozhodne jedným z najvýznamnejším vojvodcov svojej doby. Vyhral celý rad významných bitiek a nosil na hrudi takmer všetky vyznamenania habsburskej monarchie. Bol to vynikajúci vojvodca a podieľal sa nemalou mierou aj na reformách vtedajšej armády. Narodil sa v Třebnici pri Sedlčanoch 2. novembra 1766 v starej českej šľachtickej rodine. Už ako osemnásťročný sa stal príslušníkom kyrysníkov, neskôr velil a bojoval v bojoch proti Turkom a Francúzom. Generál Gideon von Laudon ho povýšil a ako výborného stratéga si ho v bojoch s Napoleónom v Taliansku povšimol aj spojenecký ruský generál Alexander Suvorov.

V bojoch za zásluhy ako výborného veliteľa jeho vojenská kariéra narastala. l796 získal hodnosť majora, 1799 ho povýšili na podplukovníka a v roku 1805 sa stal generálmajorom. Vo vojne s Francúzskom 1809 po víťaznej bitke pri Asperne ho povýšili na poľného maršálka.

Po vojne ako menovaný náčelník generálneho štábu sa zaslúžil o celý rad reforiem. Zredukoval počet dôstojníkov štábu, zrušil celoživotnú povinnosť vojenskej služby a zakázal telesné tresty. Keď v roku 1812 v Rusku porazili Napoleona a sformovala sa protifrancúzska aliancia, veliteľom spojeneckých armád bol vtedy poľný maršal Karol Schwarzenberg a náčelníkom jeho generálneho štábu sa stal Radecký. Zúčastnil sa ďalších bitiev ako víťaznej v Lipsku ako porážky dobitia Paríža v roku 1814. Zastával funkciu tajného radcu vlády a velil jazdeckej divízii v uhorskej Šoproni. Veľkou jeho zásluhou bolo víťazstvo v júli 1848 keď ako maršal porazil počtom silnejšiu sardinskú armádu pri Custózze, a v Miláne uzavrel mier. Ťažko pospomínať všetky boje, z ktorých sa vracal ako víťaz. Cisár František Josef I. naostatku menoval Radeckého ako miestodržiteľa Lombardie a Benátska. Dožil sa vysokého veku, v deväťdesiat jeden dožitých rokoch odišiel do výslužby. Krátko na to hoci vždy v živote víťazil, prekonala ho choroba a zomrel na zápal pľúc. Slávny parádemarš Radeckého na počesť jeho víťazstva v Taliansku zložil Johann Strauss.
Moderná žena
 

Vyberte región