Mladí fotografi z Jalty na prešovskej radnici

23.07.2009 Prešov

Víťazi študentskej fotografickej súťaže z Jalty zavítali včera na prešovskú radnicu. Na prijatí u zástupkyne primátora mesta, JUDr. Kataríny Ďurčanskej, ich sprevádzal aj honorárny konzul a vicekonzulka Ukrajiny.
Na stretnutí sa hovorilo o fotografovaní, systéme stredných škôl i o vavríne, ktorý na svojej dávnejšej návšteve na Jalte obdivovala viceprimátorka Katarína Ďurčanská. \"Bola som tam veľmi dávno, možno práve vo vašich rokoch, \" prihovorila sa nadaným študentom. \"Určite sa tam odvtedy veľa zmenilo. Bolo by zaujímavé ísť sa tam opäť pozrieť. \" Na jej slová nadviazal honorárny konzul Ukrajiny, Stanislav Obický, ktorý načrtol záujem tohto mesta nadviazať s mestom Prešov družobnú spoluprácu. \"Určite by takáto spolupráca bola prínosom. Máme mnoho spoločného. Napríklad aj rovnako nadané deti, ktoré dokážu vyjadriť svoj pohľad na svet cez fotoobjektív, \" s úsmevom dodala zástupkyňa Ďurčanská.
Katarína Pirohová,
hovorkyňa primátora mesta
 

Vyberte región