FS: Neziskové organizácie musia ukladať účtovné závierky elektronicky

14.01.2022 Bratislava

Bratislava 14. januára (TASR) – Neziskovým organizáciám vznikla od začiatku januára povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je treba ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne finančného riaditeľstva, alebo v prípade subjektov verejnej správy, systému štátnej pokladnice, upozornila v piatok Finančná správa (FS) SR.

"Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky ako napríklad občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne, majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej podobe aj v prípade uloženia dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Ukladať účtovné dokumenty nie je povinná nezisková organizácia, ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, overenia účtovnej závierky audítorom, alebo jej to neustanovuje osobitný predpis. FS zároveň upozornila, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky.

Na splnenie tejto povinnosti sú na portáli FS k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od toho, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu.

Podrobnosti o ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok sú obsahom postupu, ktoré vypracovalo MF SR – Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok, a je zverejnené na portáli FS v časti "príručky, návody a videonávody", a tiež na webovom sídle registra účtovných závierok v časti "často kladené otázky".
 

Vyberte región