SPŠ elektrotechnická Prešov má nové špecializované laboratórium

03.02.2022 Prešov

Prešov 2. februára (TASR) - Nové špecializované laboratórium má Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove. Zriadila ho s cieľom merania základných elektrických veličín a využívať ho budú prioritne žiaci 3. a 4. ročníka odboru elektrotechnika. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy na jeho vznik prispel z rozpočtu sumou 40.000 eur. Viac ako 7000 eur na zariadenie použila škola v rámci svojej nadácie a tiež z vlastných prostriedkov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Infraštruktúra laboratória pozostáva z dvoch častí. Na meranie základných elektrických veličín boli z rozpočtu PSK zakúpené tri laboratórne stoly s vybavením pre žiakov a tiež učiteľský laboratórny stôl. Nadácia SPŠE Prešov poskytla prostriedky na doplňujúce moduly.

"Pre druhú časť laboratória určeného na meranie na točivých elektrických strojoch boli financie kraja použité na zabezpečenie skúšobného zariadenia merania jednosmerných strojov a synchrónnych strojov vrátane synchronizačnej jednotky. Z prostriedkov školy sa aj pre túto časť pracoviska zaobstarali doplňujúce moduly, ale tiež nábytok, materiál na podlahu, stierky, vymaľovanie a elektroinštalácia. Maliarske, pokladacie a elektroinštalačné práce pritom zamestnanci školy zrealizovali svojpomocne," povedala Jeleňová.

Ako ďalej uviedla, škola pokračuje v realizácii projektu s názvom Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v Prešove na praktickom vyučovaní v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s celkovou výškou oprávnených výdavkov viac ako 600.000 eur.

"Jeho súčasťou je obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania a stavebné úpravy i rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov školy," priblížila Jeleňová.

Z rozpočtu PSK boli vlani realizované investičné akcie, konkrétne v školskom internáte pri SPŠE Prešov, a to v celkovej výške viac ako 143.000 eur. Bolo zakúpené interiérové vybavenie, lôžkoviny, podlahy, dvere a ďalší inventár internátu, taktiež sa riešil havarijný stav stropov v izbách.
 

Vyberte región