Mestskí poslanci odporučili primátorovi odvolať prednostu MsÚ

24.09.2009 Prešov

Prešov 24. septembra (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci odporučili primátorovi Pavlovi Hagyarimu, aby odvolal z funkcie prednostu MsÚ Jozefa Višňovského a s okamžitou platnosťou ukončil pracovný pomer s vedúcou odboru ...
Návrh na uznesenie schválili počas dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), kde ostro kritizovali radnicu za prípravu i samotnú výstavbu Okružnej ulice. Najväčšie výhrady mali k uzatvorenej kúpnopredajnej zmluve so súkromným vlastníkom pozemkov, za ktoré mesto podľa nich zaplatilo neprimerane vysokú sumu. Rovnako namietali proti predražovaniu stavby a predlžovaniu termínu jej ukončenia.
MsZ schválilo v roku 2005 odkúpenie parciel za cenu určenú znalcom, o jej výške sa však v uznesení nehovorí. Zo správy hlavného kontrolóra mesta vyplýva, že v júli 2007 si dalo mesto vypracovať znalecký posudok, ktorý stanovil jednotkovú cenu 193,23 eura za m2 (5821 Sk). Tú však predávajúci neakceptoval, preto sa radnica rozhodla pristúpiť k procesu vyvlastnenia. Na žiadnom z konaní sa však majiteľ pozemkov nezúčastnil údajne pre práceneschopnosť a konanie bolo prerušené.
Majiteľ parciel si dal začiatkom roka 2008 vypracovať nový znalecký odhad, ktorý určil cenu 382,96 eura za m2 (11.537 Sk). Po viacerých neúspešných pokusoch o dohodu sa radnica nakoniec rozhodla túto cenu akceptovať, odkúpila 759 m2 za takmer 290.674 eur (8,76 milióna Sk) a návrh na vyvlastnenie vzala späť. Odôvodňuje to tým, že predlžujúce sa vyvlastňovacie konanie mohlo zásadne ohroziť termín začatia výstavby.
Špačková je presvedčená, že prevod majetku prebehol v súlade s platným uznesením. \"Takto uzavretá zmluva, ktorá vyplývala z platného uznesenia a z vypracovaného geometrického plánu, bola doručená katastru a kataster tiež považoval toto uznesenie za platné, preto túto zmluvu do katastra nehnuteľností aj zavkladoval, \" dodala.
Viacerí poslanci však s takouto kúpou nesúhlasia. Podľa vyjadrenia Antona Bidovského z poslaneckého klubu (Smer-SD-SNS-ĽS-HZDS-SF) mala byť zmluva predložená na rokovanie MsZ.
\"Mali tu vážny právny nástroj a to je vyvlastňovanie vo verejnom záujme a tento nevyužili. Päť mesiacov bolo mesto nečinné a nakoniec odkúpilo pozemok za takú cenu, ktorá jednoducho nemá obdobu, \" dodal Bidovský. Poslanec pravicového klubu Vasil Janko (KDH-SDKÚ-DS) dokonca označil stavbu Okružnej ulice za \"veľkú prešovskú lúpež\".
Po skončení rozpravy zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým uložilo prednostovi MsÚ, aby podal na prokuratúru návrh na preskúmanie zákonnosti a nevýhodnosti tejto zmluvy. Rovnako odporučili primátorovi zmeniť príslušnú smernicu tak, aby všetky vyhlasované verejné obstarávania a ich výsledky boli zverejnené na internetových stránkach mesta.
Prednosta Višňovský pripustil, že proces prípravy mohol byť urobený lepšie, nesúhlasí však z viacerými výhradami poslancov, ktoré sa týkajú meškania a predraženia stavby. Náklady na rekonštrukciu Okružnej ulice sa podľa projektu mali pohybovať na úrovni približne 5,44 milióna eur (164 miliónov Sk) a počas realizácie sa zvýšili asi o 232.357 eur (sedem miliónov Sk).
\"Toto navýšenie sa týka úplne iných prác. Je pravdou to, že tieto práce mohli byť zahrnuté do projektu, len to by znamenalo odklad minimálne o ďalší rok, pretože celá projektová dokumentácia by sa musela prepracovať, \" konštatoval prednosta MsÚ. Spresnil, že práce sa týkajú hlavne svetelnej signalizácie, položenia kvalitnejšieho povrchu vozovky, dobudovanie prvkov pre slepcov a v neposlednom rade aj komplexnej prekládky sietí.
Višňovský ďalej uviedol, že predĺženie termínu ukončenia stavby súvisí predovšetkým s 1,5-ročným meškaním projektu Čistá Torysa, ktorý realizuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice.
Primátor Pavel Hagyari sa na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva nezúčastnil. Za uznesenie z prítomných 25 poslancov zahlasovali 14, nikto nebol proti, deviati sa zdržali a dvaja nehlasovali vôbec.
 

Vyberte región