Ľudia s mentálnym postihnutím predstavia svoju tvorbu

30.09.2009 Celý región

Vranov nad Topľou 29. septembra (TASR) - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) pripravilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry (MK) SR a v spolupráci so ZPMP Vranov nad Topľou 14. ročník výstavy ...
Výstava má názov Malé a veľké veci v živote a jej cieľom je upozorniť na tvorivosť, fantáziu, talent a schopnosti ľudí s mentálnym postihnutím.
Každý rok sa výstava pripravuje v inom meste Slovenska. Tentoraz sa uskutoční vo Vranove nad Topľou. Priblíženie sa verejnosti v jednotlivých mestách zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože obyvatelia daného regiónu majú možnosť spoznať ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí medzi nimi žijú cez výtvarné umenie, a majú príležitosť dozvedieť sa viac o ich živote, túžbach, snoch. Výstava sa začne slávnostnou vernisážou 2. októbra o 15.00 h v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Na vernisáži udelia víťazom diplomy a ocenenia.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je mimovládna dobrovoľnícka organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnosti má 59 miestnych organizácií vo všetkých regiónoch Slovenska. Je členom medzinárodných organizácií Inclusion International a Inclusion Europe, ktoré sa snažia o začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločenského života.
ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a schopnostiach, iniciuje legislatívne zmeny v danej problematike, poskytuje sociálno-právne poradenstvo, služby, vykonáva sociálnu rehabilitáciu, vydáva časopis Informácie a TO SME MY, organizuje rekondično-rehabilitačné pobyty a mnohé vzdelávacie aktivity.
 

Vyberte región