Veriaci v mĺkvom sprievode niesli kríž na obnovenú kalváriu v Trnave

16.04.2022 Trnava

Trnava 15. apríla (TASR) – V Trnave sa opäť na Veľký piatok uskutočnila Via Crucis Tirnaviensis – Nesenie kríža mlčky mestom. Desiatky veriacich z jednotlivých častí Trnavy – Kopánky, Družby, Prednádražia a Tulipánu -priniesli na Trojičné námestie drevené kríže, ktoré tam spojili do jedného a v jeho nesení v ceste na kalváriu sa striedali. V tomto roku bola akcia v znamení návratu súsošia Golgoty, ktoré bolo uplynulých päť rokov v rukách reštaurátorov.

Cieľ putovania Via Crucis Tirnaviensis sa nachádza na zaniknutom starom cintoríne a na rozdiel od zažitého zvyku nestúpa trnavská kalvária so svojimi zastaveniami do kopca, ale je na rovine. Pochádza z roku 1901, má spolu 14 zastavení, ktorých autorom je architekt Jozef Kadlec. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963. Golgota s kovovými sochami ukrižovaného Ježiša, Panny Márie, sv. Jána Evanjelistu i dvoch zločincov v životnej veľkosti prešla v uplynulom období obnovou, ktorú financovalo mesto. Dielo staré zhruba 120 rokov bolo mechanicky poškodené, práce viedol reštaurátor Tomáš Kucman. Obnova sa začala v roku 2016 a vyžiadala si vyše 130.000 eur, z nich 20.000 eur bola dotácia Ministerstva kultúry SR z rozpočtovej kapitoly na ochranu, obnovu a rozvoj dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Má byť úvodom k celkovej pripravovanej obnove kalvárie.

Súčasná kalvária symbolicky nahradila trnavskú krížovú cestu z roku 1639, ktorá bola prvou postavenou na území Uhorska. Mala sedem zastavení v podobe stĺpov a kaplniek lemujúcich cestu z Trnavy do neďalekej mestu patriacej dediny Modranka. Zanikla v 19. storočí. Po nej postavili ešte jednu v roku 1732, takže v Trnave istý čas existovali netradične dve kalvárie naraz. Aj táto však časom zanikla.
 

Vyberte región