ZMOS:Agenda Živý vidiek má pomôcť dedinám, na ktoré sa dlhodobo zabúda

01.08.2022 Banská Bystrica

Kynceľová 1. augusta (TASR) - Na vidieku žije takmer polovica obyvateľov Slovenska a za ostatných 20 rokov sa ich počet zvýšil o 240.000 na rozdiel od miest, kde klesol o 126.000 ľudí. Vidiek si zaslúži vyššiu pozornosť a pomoc v podobe Agendy Živý vidiek. Konštatoval to v pondelok v obci Kynceľová ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Dodal, že združenie vypracovalo komplexné riešenia pre vidiek, ktoré v krajine dlhodobo chýbajú.

Štruktúra samospráv podľa neho znásobuje pozornosť, ktorú je potrebné venovať vidieku z hľadiska jeho postavenia, zastúpenia počtu obcí vo vzťahu k počtu miest, ale aj s prihliadnutím na modernizačný dlh, dlhodobo chýbajúcu podporu medziobecnej spolupráce, uceleného rozvoja vidieckeho územia s prognózovaním trendov budúceho vývoja.

"Napriek tomu, že v koncepčných dokumentoch sa formujú východiská pre rozvoj miest, na dediny sa dlhodobo zabúda. To spôsobuje prepad vidieka, v ktorom vidíme výraznú investičnú príležitosť. To všetko súvisí s cieľom zabezpečovať dostupnosť služieb, garantovať obslužnosť územia, využívať pritom potenciál dedín a formulovať východiská jeho rozvoja," uviedol Kaliňák.

Agenda Živý vidiek poukazuje na negatívne dopady reformy verejnej správy, absenciu systematickej podpory medziobecnej spolupráce a chýbajúce riešenia pre komplexný rozvoj územia s prihliadnutím na dostupnosť verejných služieb a obslužnosť územia. Patria medzi ne napríklad aj tzv. potravinové púšte, niekde je prístup ľudí k základným potravinám problém.

Miestnu územnú samosprávu tvorí 2927 samospráv, z ktorých je 2661 obcí s počtom obyvateľov do 3000. Zo 141 miest ich má 21 menej ako 5000, deväť miest má viac ako 50.000 trvale bývajúcich.

"Agendu Živý vidiek treba vnímať ako sumár krokov a aktivít, ktorými sledujeme zvýšenie jeho atraktivity, kvality života, reflektujeme na mobilitu ľudí a podporujeme jeho investičný potenciál, dostatočný prístup k verejným službám a vybavenie ako voda, elektrina, pošta, banky na vidieku či zamestnanosť cez mikro a malé podniky alebo využívanie dostupných flexibilných foriem zamestnávania," dodal Kaliňák.

Ako zdôraznil, Slovensko potrebuje zaujať jasný postoj k vidieku. Je potrebné ukotviť definíciu vidieka, aktualizovať strategické dokumenty a v súvislosti s tým vypracovať Akčný plán rozvoja vidieka.
 

Vyberte región