XIII. súťažná prehliadka ukrajinských recitátoriek

09.05.2003 Celý región

Dovedna 19 recitátoriek poézie a prózy v ukrajinskom jazyku sa zúčastnilo 3. mája na XIII. súťažnej prehliadke pod názvom Struny srdca (Struny sercja) v Preš...
Dovedna 19 recitátoriek poézie a prózy v ukrajinskom jazyku sa zúčastnilo 3. mája na XIII. súťažnej prehliadke pod názvom Struny srdca (Struny sercja) v Prešove. Ide o jedno z ústredných každoročných podujatí Zväzu Rusínov-Ukrajincov (ZRU) SR, ktoré je venované pamiatke spisovateľky Iriny Nevickej. Aj v deň konania súťažiace a ďalší účastníci najprv položili kyticu kvetov k jej hrobu na prešovskom cintoríne.

Podľa podpredsedu Ústrednej rady ZRUSR Milana Bobaka je veľkým plusom fakt, že súťažná prehliadka pretrváva vzhľadom na finančné problémy tejto organizácie. Struny srdca nemajú žiadne predkolá. Na druhej strane záujem recitátoriek neupadá a pribúdajú i mladé tváre. Tohto roku súťažili ženy z Prešova, Svidníka, Humenného, Košíc, Bardejova, ale aj z obcí Šarišský Štiavnik, Hrabovčík, Kružľova, či Beňadikovce.

Po vyhlásení výsledkov účastníčky prehliadky besedovali so skupinou šiestich miestnych spisovateľov píšucich po ukrajinsky. Viedol ich novozvolený predseda Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku a šéfredaktor literárno-ume-leckého a publicistického dvojmesačníka Dukla (Dukľa), ktorého redakcia sídli v Prešove, Ivan Jackanin.

Prozaička a organizátorka ženského hnutia Nevická (1883 - 1965), rodáčka zo Zbudskej Belej v dnešnom okrese Medzilaborce, vydávala pred 2. svetovou vojnou v Prešove prvé periodikum v spisovnom ukrajinskom jazyku pod názvom Slovo naroda (Slovo ľudu). Jej najvýznamnejším dielom je \"novela v poviedkach\" Pryhody Matija Kukolku (Príbehy Mateja Kukolka) a román Pravda pobedit (Pravda zvíťazí), napísaný na motívy románu Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Už za jej života ju prekladali do slovenského i českého jazyka, do prvého napr. Anton Prídavok.
(jj)
 

Vyberte región