SŠHR vyhrala súdny spor so spoločnosťou A-testing o takmer 4 mil. eur

27.09.2022 Bratislava

Bratislava 26. septembra (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR vyhrala súdny spor v právnej veci žalobcu SŠHR proti žalovanému A-testing, s.r.o. o zaplatenie 3.885.000 eur spolu s príslušenstvom. Ako ďalej informoval predseda SŠHR Ján Rudolf, ide o súdny spor, keď SŠHR pod vedením bývalého predsedu Kajetána Kičuru uzatvorila zmluvu, v zmysle ktorej mala A-testing dodať 10 miliónov rúšok. Kičura poskytol spoločnosti zálohovú platbu vo výške 3.885.000 eur.

A-testing predmetne rúška podľa Rudolfa nikdy nedodala a po odstúpení od zmluvy odmietala vrátiť poskytnutú zálohu. Z tohto dôvodu predseda SŠHR inicioval súdne konanie za účelom vrátenia poskytnutej zálohy.

"Sme svedkami, že v minulosti sa s verejnými financiami nenakladalo hospodárne, uzatvárali sa pre štát nevýhodné kontrakty, v ktorých mali byť nakúpené tovary za neprimerane vysoké sumy. Som rád, že sa nám podarilo od týchto extrémne nevýhodných a zároveň podozrivých kontraktov odstúpiť a súd dnes rozhodol, že poskytnuté štátne peniaze majú byť navrátené do štátnej pokladnice," povedal Rudolf.

Dodal, že rozhodnutie súdu je dôkazom, že SŠHR sa dočkala zmeny a je opäť o krok bližšie k modernej štátnej inštitúcii, ktorá za nebojí bojovať za štátny záujem aj vo veľkých súdnych sporoch.
 

Vyberte región