Program 181. schôdze vlády SR v Poprade

24.11.2009 Poprad

Program 181. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v stredu 25. novembra o 10.00 h v budove Mestského úradu na Nábreží Jána Pavla II. 2802/3 v Poprade.
Správa o súčasnom stave turizmu na Slovensku a plnení úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2006-2010 v oblasti turizmu
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek

Informácia o príprave zákona o turizme
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek

Návrh na podporu rozvoja turizmu v Prešovskom samosprávnom kraji a jej dopady na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast celého regiónu a Návrh na podporu rozvoja klastrov cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek

Návrh na určenie platových náležitostí podpredsedovi Štatistického úradu SR a vedúcej služobného úradu Štatistického úradu SR Predkladá: predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová
Návrh na určenie funkčných platov prednostov krajských školských úradov a vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj

Návrh na určenie platových náležitostí pre vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR
Predkladá: minister financií SR Ján Počiatek

Návrh na určenie funkčného platu vedúcemu služobného úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Igor Štefanov

Návrh na určenie platových náležitostí vedúcemu služobného úradu Úradu vlády SR
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR Igor Federič

Návrh na určenie platových náležitostí predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov SR Predkladá: vedúci Úradu vlády SR Igor Federič

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2009
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák
 

Vyberte región