Vianočné vinše tradičné i netradičné

02.12.2009 Celý región

Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú chvíle, na ktoré radi spomíname a sú priatelia, na ktorých nezabúdame. Krásne Vianoce praje...
A ja vam vinšujem
na totu svatu Viľiju,
že by sce mali pokope
calu famiľiju
Naj še vam lehko dicha
že by bul zaplaceny plin i elektrika
Pulni mrazak mesa,
v ľadničke kolbasi,
že bi še eura zvišovali
i ženom na blasi.
I chlopom na pivko,
malu šlivovičku,
že bi furt ľubeli
svoju polovičku.
Žeby sce na viplati
nešpivali žalmi,
ale chodzeli na dovolenki
dze rošnu lem palmi.
A vam co sce starše
ešci dluhi vek,
že bi vas nevistrelo,
ked vam pridze dochodek.
Ešci vam vinšujem
jag znam po svojemu,
ustupce glupšemu,
pomužsce slabšemu.
Chudobnejšim prilepšene,
naj šickich obchodzi trapene.
Zdrave, šcesce laski veľo
do domu každeho.
 
A ja vám vinšujem
na totu svatu Viľiju
hojnejšich, pokojnejšich, zdravšich ročkoch še dožic
jak sme še dožili,
od Pána Boha lásku
od ľudzí priaznosc
a na druhym švece lásku nebeskú,
korunu anďelskú,
žeby sme obšahli jedno každe.
Pochvaľeny budz Ježiš Kristus!
(Šariš)
 
 
Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí sa,
čo tešilo, nech sa zdvojí sa.
Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku ...

Hojnosť vína,
hojnosť chleba,
a po smrci:
fuk do neba!
(Vinš zo Záhoria)

Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká.
Všetko sa už ligoce,
hurá idú Vianoce.
Ježiškovi napíšem,
nech ti splní každý sen.
Krásne Vianoce
a šťastný Nový rok praje... .

Nad Betlehemom jasná hviezda,
to prekrásne znamenie,
príchod Svetla, lásky, šťastia,
nositeľa nádeje.
Krásne Vianoce
a šťastný Nový rok Vám želá ...


A ja vam vinčujem na totu svatu viľiju
hojnejši pokornejši ľepše ročki dožic
jak šme prežili
pri ščescu a zdravu, boskim požehnaňu
a po šmerci slavu večnu
korunu anďelsku.
Pohvaľeni Ježis Kristus.
(Prameň: Ľudová kultúra obce Myslava)

Keď uvidíte svoje sny kráčať v snehu
a na srdiečkach pocítite nehu,
keď snehová vločka zacengá Vám na nose,
nech tíško znejú slová:
Prajem Vám krásne Vianoce!

Nech sa Vám splnia tajné priania,
anjeli nech Vaše cesty chránia,
problémy nech sa Vám stratia.
Krásne a veselé Vianoce...

Vinšujem vám títo výročné sviatky,
aby Vám dal pánboh stáleho zdravia, ščastia,
na dietečkách požehnania a potešenia,
na stádečku rozmnoženia,
na poli sto kop raži, sto kop pšenici a sto kop ovsa,
a všetko dobré, čo si len žiadate.
(Záriečie pri Považskej Bystrici)

Mrazivé Vianoce, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas sviatočný, keď stromček sa ligoce,
prajeme zo srdca prekrásne Vianoce.

Letí k Tebe darček z neba,
je v ňom všetko, čo ti treba.
Šťastie, pokoj, láska, neha,
Ježiško má rád aj teba.
Každú slzu - kvapôčku,
premení on na vločku.
Ježiškovi pošepnem, nech ti na vianočný deň,
splní ten najtajnejší sen
a na Silvestrovskú noc, nech má takú moc,
že vykúzli ti hoc, šťastie a lásku na celučičký rok.

Na Vianoce Ježiško narodil sa nám malý,
v jasličkách tu pred nami leží chudobný a nahý.
Ohrejme ho našou láskou,
odejme dobrými skutkami,
aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
On sa nám za to bohato odvďačí,
v Novom roku zdravie, šťastie a pokoj nám dožičí.

 
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nie len v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.

 
Šťastný Nový rok chcem Vám priať,
aby človek človeka vždy mal rád,
aby jeden druhému
vždy viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.

Tak ako za oknom sniežik padá,
nech do Vášho srdiečka šťastie sadá,
zabudnite na bolesť a starosti
a prežite Vianoce i Nový rok
v láske a radosti.
 

Za oknom vločka padá a zvonček cinká,
zapáľte sviečku zľahka, zľahulinka,
v tú chvíľu láska a šťastie blikoce
a my Vám prajeme šťastné Vianoce.
 

Veselé sviatky vianočné,
pekné cesty polnočné,
na Vianoce veľký darček,
na Silvestra pekný tanček,
do muziky ľahký krok
a šťastlivý nový rok prajú...

Želám Vám kvapku smoly,
yžičku hrdosti,
hrnček radosti,
kotlík úspechu,
jazierko peňazí,
more šťastia,
oceán zdravia
a celý vesmír lásky.

Nech v dome Vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.
Lásky, šťastia hodiny v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločne, krásne sviatky vianočné
a nech dlho prevláda novoročná nálada.
 
 
Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.
Aby v novom roku zdravie, šťastie lásku mali
a stále sa na seba pekne usmievali.
 

Konečne nastal vianočný čas,
svetielko šťastia zažiari v nás.
Zahoďme za hlavu všetky starosti
a srdcia majme plné lásky a radosti.
Požehnané sviatky a šťastný nový rok.

 
Radostná prežitie vianočných sviatkov,
Boží pokoj, lásku a požehnanie
nech Vás všetkých sprevádzajú v novom roku
srdečne želáme Vám.
 

Nech sa pieseň anjelov 
"Sláva na výsostiach Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle" ( Lk 1, 14)
stane ešte väčšmi pravdou vo Vašom domove,
vo Vašom srdci a v celej Vašej rodnej krajine.
 

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok.
 

Za oknom vločka padá a zvonček cinká,
zapáľte sviečku zľahka zľahulinka,
v tú chvíľu láska a šťastie blikoce
a ja Vám prajem šťastné Vianoce.
 
 
Zamiešaj vareškou svoje tajné priania,
pridaj pár orieškov očakávania
a zamiešaj znovu pre šťastie,
nech dobro a láska narastie!
Krásne Vianoce!
 
 
Blaha, šťastia hodiny
v kruhu svojej rodiny
užite si spoločne!
Krásne sviatky vianočné
zo srdca všetkým želá
rodina naša celá.
 
 
Jedna vločka, druhá vločka,
kto bol dobrý, ten sa dočká.
Všetko sa už ligoce,
hurá, idú Vianoce.
Ježiškovi napíšem,
nech ti splní každý sen.
 
 
Ježiškove ručičky nech Vás žehnajú,
Ježiškova Matička nech Vám pomáha.
Anjeli z neba nech Vám spievajú
a požehnané Vianoce a šťastlivý Nový
rok nech Vám zaželajú.
 
 
Keď sa už stromček ligoce
a šťastie je len na krok,
prajeme Vám krásne Vianoce
a šťastný Nový rok.
 
 
Kristus náš Pán, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom,
nech aj Váš život osvetlí svetlom radosti, lásky a pokoja,
to Vám zo srdca želá v tento sviatočný čas …
 
 
Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží
radosť, šťastie, pokoj Boží.
 
 
Na Vianoce a v Novom roku lásku,
šťastie na každom kroku,
úspechu a zdravia veľa,
to Ti z úprimného srdca želá…
 
 
Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie ktoré nič nezruší.
V novom roku veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.
 
 
Nad Betlehemom jasná hviezda,
to prekrásne znamenie,
príchod Svetla, lásky, šťastia,
nositeľa nádeje.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok ti praje …
 
 
Nech tichá hudba radosti,
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
Vám šťastie a lásku prinesie! 
 
 
Nech Vás dary Božej milosti po celý rok chránia,
nech Vám dá Pán Boh šťastia a hojnosti
v tento čas vianočný.
 
 
Tak ako sa v piesni spieva:
Narodil sa Kristus Pán, radujme sa,
v srdci majme čistotu na pamiatku tohto zrodu,
sme tiež potomkami kráľovského rodu.
Prajem krásne prežitie týchto Vianočných sviatkov.
 
 
 
 
 
 

Vyberte región