Zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč

23.05.2023 Humenné

Košice 23. mája (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. Pre TASR to potvrdil hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.

Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Po maturite študoval v Bratislave, kde 25. júna 1961 prijal z rúk biskupa Ambróza Lazíka kňazskú vysviacku. "V rokoch 1961 - 1963 pôsobil ako kaplán v Zborove. Po absolvovaní dvojročnej základnej vojenskej služby pôsobil od roku 1964 do 1975 ako archivár na Biskupskom úrade v Košiciach," uvádza Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) na svojej webovej stránke.

Tkáč bol za komunizmu prenasledovaný. V roku 1975 mu bol odobratý štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania a až do roku 1983 pracoval ako vodič električky a lesný robotník. Následne bol správcom farnosti Červenica.

Biskupskú vysviacku mal v marci 1990 v Košiciach. Za košického arcibiskupa-metropolitu bol vymenovaný o päť rokov neskôr. "Pálium mu odovzdal dnes už svätý Ján Pavol II.", dodáva TK KBS.

Tkáč bol emeritným biskupom od roku 2010.

Profil zosnulého emeritného arcibiskupa Alojza Tkáča

Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Jeho otec bol starosta. Už v detstve sa chcel stať kňazom a slúžil omše pre svojich súrodencov. Pevne sa rozhodol vydať sa týmto smerom na prahu dospelosti.

Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium absolvoval v Humennom. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, potom do roku 1961 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961, v tom istom roku dostal prvé kaplánske miesto v Zborove.

Šesť mesiacov po vysviacke musel narukovať na dvojročnú vojenskú službu, ktorú absolvoval ako člen Pomocných technických práporov (PTP) v Česku.

V roku 1974 predniesol na verejnom zhromaždení kňazov 12-minútový kritický príspevok, v ktorom poukázal aj na perzekúciu cirkvi zo strany vtedajšej štátnej moci. Tkáča citovali mnohé zahraničné médiá - Slobodná Európa, Hlas Ameriky i Vatikánsky rozhlas, čo neuniklo pozornosti Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Začal sa kolotoč výsluchov a nasledovalo odňatie štátneho súhlasu na vykonávanie duchovnej činnosti. Až do roku 1983 pracoval Tkáč ako vodič električky a robotník Štátnych lesov v Košiciach. Naďalej sa však tajne venoval pastorácii a prekladal diela náboženskej literatúry z taliančiny, poľštiny a nemčiny.

Po návrate do pastorácie pôsobil v roku 1983 ako správca farnosti v Červenici. Pápež Ján Pavol II. vymenoval Tkáča 14. februára 1990 za košického biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 17. marca 1990 z rúk kardinála Jozefa Tomka na Všešportovom areáli v Košiciach.

Mesto Košice ako metropola novej cirkevnej provincie bolo 31. marca 1995 povýšené na sídlo arcibiskupa, Tkáč bol vymenovaný za košického arcibiskupa-metropolitu. Pápež Ján Pavol II. mu 2. júla 1995 pri návšteve Košíc a svätorečení troch košických mučeníkov odovzdal pálium, pontifikálny symbol arcibiskupov. Úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy odovzdal 10. júla 2010.

Od roku 1998 do roku 2001 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a od roku 2003 členom Stálej rady KBS.

Emeritný arcibiskup Tkáč bol zároveň nositeľom diamantovej Janského plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.
 

Vyberte región