V Prešove ustanovili nového archimandritu Marka Durláka

18.07.2023 Prešov

Prešov 17. júla (TASR) - Gréckokatolíci v pondelok v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávili sviatok blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. V tomto roku uplynulo 135 rokov od jeho narodenia v Ruských Pekľanoch. Súčasťou slávenia svätej liturgie bolo aj ustanovenie nového archimandritu v Prešovskej archieparchii, ktorým sa stal otec Marko Durlák. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.

Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Lach SJ a spolu s ním koncelebroval vladyka Peter Rusnák, vladyka Milan Chautur, viac ako 60 kňazov a traja diakoni. Homíliu počas svätej liturgie ohlásil protoihumen otcov baziliánov na Slovensku otec Juraj Sedláček OSBM, ktorý priblížil život blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

"Na konci svätej liturgie pokračovala slávnosť modlitbou molebenu nad ostatkami vladyku Pavla v bočnej kaplnke katedrály. Na konci zaznela pápežská hymna Svätému Otcovi Františkovi," uviedol Pavlišinovič.

Kňazské ocenenie bolo novému archimandritovi udelené vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom Prešovskej archieparchie, za jeho dlhoročné kňazské úsilie a zásluhy v službe Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i v zahraničí a ako prejav vďaky za jeho vytrvalú vernosť.

Marko Durlák posledné roky pôsobí na Dikastériu pre východné cirkvi v Ríme a pred tým pastoračne pôsobil aj ako špirituál v Kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Bol aj duchovným správcom v kláštore kontemplatívnych sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou-Lomnici a ceremoniárom na arcibiskupskom úrade. Má absolvované licenciátne štúdiá patristiky na Pápežskom patristickom inštitúte v Ríme a v doktorských teologických štúdiách následne pokračoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Je autorom viacerých odborných článkov publikovaných doma na Slovensku aj v zahraničí.

"Titul archimandrita v cirkvách byzantskej tradície označuje kňaza, ktorý je zároveň mníchom a predstaveným nejakého významnejšieho monastiera (kláštora) alebo skupiny monastierov. V týchto monastieroch majú archimandriti vyššie postavenie ako igumeni (predstavení). Tento titul sa však udeľuje aj ako vyznamenanie neženatým (celibátnym) kňazom ako znak úcty a vďačnosti za ich službu cirkvi," dodal Pavlišinovič.
 

Vyberte región