Prešovský kraj investuje do modernizácie stredných škôl 70 mil. eur

18.08.2023 Prešov

Prešov 18. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má v súčasnom období v realizácii, respektíve ukončené a naplánované školské investičné akcie za viac ako 70 miliónov eur a to na desiatkach krajských stredných škôl. Ide o projekty financované z rozpočtu PSK cez štátne a európske zdroje aj iniciatívu Catching-up Regions (CuRI). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Samotné stavebné práce na objektoch sú v náklade 53,6 milióna eur, materiálno-technické vybavenie je naplánované za 9,9 milióna eur a debarierizácia vybraných škôl PSK si vyžiada investičný vklad 7 miliónov eur.

Vybudované budú napríklad nové dielne, haly praktického vyučovania, centrum pre remeslá a náborové aktivity, ale aj konferenčné stredisko či areál s pavilónmi pre ustajnenie zvierat. Vznikajú aj nové športoviská a upravuje sa okolie škôl.

V rámci iniciatívy Catching-up Regions, ktorú PSK implementuje v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou, sa tieto aktivity aktuálne týkajú šiestich stredných škôl.

PSK má rozbehnuté a naplánované aj ďalšie stavebné činnosti, pričom sú zamerané napríklad na opravy objektov škôl v podobe ich sanácie proti vlhkosti, zateplenia fasády a opráv striech. Práce sa týkajú gymnázií v Levoči, Kežmarku a Starej Ľubovni a stredných odborných škôl, dvoch v Poprade a po jednej v Bardejove, Humennom a Kežmarku.

"Na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni prebieha zateplenie fasády a oprava strechy v rozpočte 610.000 eur s ukončením prác začiatkom budúceho roka. V Strednej športovej škole v Poprade PSK buduje nový vonkajší atletický ovál za vyše 336.000 eur, ktorý by mal byť dokončený už v októbri tohto roku. Ešte pred začatím nového školského roka sa má ukončiť zateplenie telocvične v Strednej zdravotníckej škole v Humennom za približne 123.000 eur," priblížila Jeleňová.

Významná investičná akcia sa chystá podľa jej slov na školách v Kežmarku. Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác plánuje kraj na prelome rokov začať s veľkou prestavbu budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a prístavbou Školy umeleckého priemyslu za takmer 13 miliónov eur.

"Napokon osem gymnázií kraja a 31 stredných odborných škôl má ambíciu z plánu obnovy odstrániť vo svojich priestoroch bariéry a zabezpečiť bezbariérový pohyb pre imobilných. Aktuálne sú ich projekty v procese prípravy projektových dokumentácií. Realizovať by sa mali v období nasledujúcich dvoch rokov," dodala Jeleňová.
 

Vyberte región