Do škôl sa vracia vyše 720.000 žiakov, zavádzajú sa rôzne zmeny

31.08.2023 Bratislava

Bratislava 31. augusta (TASR) - Zhruba 720.000 žiakov sa v pondelok (4. 9.) vráti do školských lavíc, pretože sa začína školský rok 2023/2024. Počas tohto roka budú zavedené rôzne zmeny. Nový školský rok otvorí minister školstva Daniel Bútora na základných školách (ZŠ) v Brezovej pod Bradlom a vo Zvolene. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

"Požiadal som v lete viacerých členov vlády, aby sme 4. septembra dali najavo rešpekt a úctu učiteľskému stavu tým, že nielen minister školstva, ale aj iní ministri by išli otvoriť školský rok na viaceré základné a stredné školy, teším sa z toho, že vládni kolegovia a kolegyne zareagovali s veľkou ochotou a porozumením. Je to iba symbolika, ale občas aj toto symbolické uctenie si a poďakovanie naozaj potrebujeme," uviedol Bútora.

Na Slovensku nastúpi do ZŠ asi 507.000 žiakov a ďalších približne 215.000 žiakov na stredné školy. Do školských lavíc zasadne prvýkrát 60.058 žiakov, ide o prvákov základných škôl. Rezort školstva avizuje, že nový školský rok prinesie napríklad postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí či nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie. Na vybraných základných školách tiež odštartuje kurikulárna reforma.

"Od septembra sa začína od prvého ročníka postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) na 39 základných školách. Zavádzanie nového ŠVP znamená aj využívanie nových metód a foriem výučby pre nový obsah vzdelávania a vytváranie podpornej a motivujúcej klímy školy, ktorá sa môže týkať všetkých ročníkov," uviedli z rezortu. Rozdelenie vzdelávania v základnej škole na prvom a druhom stupni ostáva nezmenené, rovnako aj deväť ročníkov.

Vzniká ďalších 16 nových Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy. Zriadenie a činnosť centier sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Od septembra sa začne postupne zavádzať aj systém podporných opatrení, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu procesu inklúzie, znížiť riziko možnej segregácie či prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania.

Platiť začnú aj nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí a žiakov na výchove a vzdelávaní. Po novom, ak ide o žiaka v základnej škole alebo v strednej škole, lehota sa predĺžila na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak ide o dieťa v materskej škole, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, táto lehota je po novom sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri deťoch v materskej škole, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie, školský zákon neustanovuje po novom žiadnu lehotu.

V rámci oblasti školského stravovania ministerstvo vydalo nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie a týmto poskytuje priestor v školských jedálňach aj pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami. Pre školské jedálne zo zákona nevyplýva v tomto smere povinnosť, avšak ministerstvo sa snaží školám poskytovať potrebnú pomoc a tému potreby zavádzania možnosti diétneho stravovania propagovať.
 

Vyberte región