Úrad verejného zdravotníctva: Dieťa by malo mať v škole teplý obed

03.09.2023 Bratislava

Bratislava 3. septembra (TASR) - Príprava a podávanie stravy v jedálňach musí zodpovedať veku, zdravotnému stavu a zdravému vývinu detí. Z týchto dôvodov je žiaduce, aby dieťa v škole konzumovalo teplý obed. Uviedla to vedúca odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Hana Janechová.

"Pri príprave a podávaní stravy v školských jedálňach musí kvalita stravy (v zmysle jej zdravotnej prospešnosti, energetickej a výživovej hodnoty) a stravovací a pitný režim zodpovedať veku, zdravotnému stavu a požiadavkám na zabezpečenie ochrany zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže. Z týchto dôvodov je žiaduce, aby dieťa konzumovalo teplý obed v rámci školy," povedala.

Priblížila, že jedálny lístok je vypracovaný na základe materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré sú pravidelne aktualizované na základe najnovších vedeckých poznatkov v oblasti výživy detí a mládeže. "Po stránke energetickej a výživovej je zabezpečené vhodné stravovanie v súlade so špecifickými požiadavkami na stravovanie jednotlivých vekových skupín detí," doplnila.

Ministerstvo školstva vydalo nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie, čím sa má poskytnúť priestor v školských jedálňach aj pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami. Pre školské jedálne zo zákona nevyplýva v tomto smere povinnosť, avšak ministerstvo sa snaží školám poskytovať potrebnú pomoc a tému potreby zavádzania možnosti diétneho stravovania propagovať.
 

Vyberte región