Príspevok na nákup digitálnej techniky môže získať nový okruh žiakov

04.09.2023 Bratislava

Bratislava 4. septembra (TASR) - Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR prináša viac než 152.000 žiakom základných a stredných škôl šancu získať finančný príspevok vo výške 350 eur na nákup nového počítača či tabletu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spoločne s Digitálnou koalíciou (DK) pre veľký záujem v pondelok rozšírili okruh oprávnených užívateľov príspevku. Získať ho môžu aj všetci žiaci stredných škôl, ktorí v tomto školskom roku nastúpili do prvého ročníka.

Nárok na získanie príspevku v tomto kalendárnom roku majú všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách v školskom roku 2022/2023, žiaci z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. O príspevok môžu po novom požiadať aj všetci prváci na stredných školách v aktuálnom školskom roku vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov. Doteraz o finančný príspevok požiadalo viac ako 144.000 žiakov.

"Počet registrácií v systéme potvrdzuje, že príspevok predstavuje pre žiakov a ich rodiny adresnú formu pomoci. Vďaka Digitálnemu žiakovi má ku dnešku už viac ako 40.000 žiakov svoj nový počítač či tablet doma, vďaka čomu môžu aktívne rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Naším cieľom je pomoc doručiť čo najväčšiemu počtu žiakov – z tohto dôvodu ma nesmierne teší, že sa nám podarilo cieľové skupiny rozšíriť," ozrejmil predseda DK Mário Lelovský.

Minister rezortu investícií Peter Balík doplnil, že používanie výpočtovej techniky sa pre žiakov stáva každodennou nevyhnutnosťou, či už pri robení si úloh, samoštúdiu alebo práci s náročnejšími programami. "Verím, že ak sa takáto schéma pomoci osvedčí, budú sa hľadať možnosti jej pokračovania aj v budúcnosti," vyhlásil.

Jedným z cieľov projektu je vytvoriť takzvaný digitálny ročník, teda ročník, v rámci ktorého budú všetci žiaci vybavení digitálnou technikou v požadovanej kvalite, s ktorou môžu pracovať ako doma, tak i na vyučovacích hodinách. "Rozšírením okruhu cieľových skupín tak na Slovensku budeme hovoriť už o dvoch digitálnych ročníkoch," spresnil Lelovský.

Žiaci, ktorí nastúpili do prvého ročníka strednej školy v školskom roku 2022/2023, mohli o príspevok požiadať do 31. augusta 2023, ostatné skupiny sa môžu registrovať do 30. septembra tohto roka. Uplatnenie príspevku na nákup novej digitálnej techniky je možné do 31. októbra tohto roka v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu.
 

Vyberte región