Prezidentka vymenovala 48 nových profesorov

13.09.2023 Bratislava

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Vo svojom príhovore zdôraznila, že tento titul predstavuje odmenu za ich dlhodobé úsilie, odborný rast a reprezentuje vrchol akademickej kariéry.

"Kvalita vášho vkladu do rozvoja vzdelanosti sa bude hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychováte, ale aj aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšete, akými prednáškami ich budete vzdelávať a inšpirovať, no hlavne, aké nároky budete uplatňovať voči ich, ale aj svojej práci," adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore.

Čaputová vyjadrila ľútosť nad stavom vzdelávania na Slovensku a nedostatočnou podporou pre školstvo. Zdôraznila, že akademické prostredie by mohlo dosiahnuť lepšie výsledky s úsilím a spoločenskou podporou, aby sa stalo dôsledkom premysleného systému a kolektívnej práce, nie iba jednotlivcov.

Poukázala na problémy, s ktorými sa dnes akademická a vedecká komunita stretáva, vrátane nedôvery vo vedecké fakty a potreby racionálneho prístupu vo verejnej diskusii. "Doba pred nás stavia výzvy, ktoré nemáme šancu zvládnuť bez využívania vedeckého poznania, ale tiež bez racionálneho prístupu a schopnosti vecnej spoločenskej diskusie," dodala Čaputová.Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

Jana Bérešová, odborová didaktika

Vladimír Biloveský, prekladateľstvo a tlmočníctvo

Peter Blišťan, získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Tatiana Bojňanská, spracovanie poľnohospodárskych produktov

Martin Diweg-Pukanec, slovenský jazyk a literatúra

Małgorzata Dobrowolska, sociálna práca

Denisa Dulaková, občianske právo

Ján Fedačko, vnútorné choroby

Dagmar Garay Kročanová, slovenský jazyk a literatúra

Katarína Gazdíková, vnútorné choroby

Marián Giba, ústavné právo

Miroslav Habán, špeciálna rastlinná produkcia

Juraj Hamuľák, pracovné právo

Ondrej Hutník, matematika

Vladimír Chmelko, aplikovaná mechanika

Helena Kadučáková, ošetrovateľstvo

Miroslav Karaba, systematická filozofia

Samer Khouri, získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Pavol Kristian, vnútorné choroby

Pavel Krpálek, odborová didaktika

Mirko Lampis, cudzie jazyky a kultúry

Drahoslav Lančarič, odvetvové a prierezové ekonomiky

Zuzana Lopatková, slovenské dejiny

Monika Máčajová, pedagogika

Juraj Malíček, estetika

Miloš Marek, slovenské dejiny

Pavol Matula, slovenské dejiny

Ildikó Matušíková, molekulárna biológia

Lucia Mokrá, medzinárodné právo

Dagmar Mudroňová, imunológia

Anna Murgová, ošetrovateľstvo

Miroslav Ondrejovič, molekulárna biológia

Zora Petráková, stavebníctvo

Nora Polláková, agrochémia a výživa rastlín

Jana Radošinská, normálna a patologická fyziológia

Matej Samoš, vnútorné choroby

Ferdinand Sasváry, verejné zdravotníctvo

Čestmír Serafín, odborová didaktika

Branislav Stančák, vnútorné choroby

Jana Šimonová, bezpečnostné vedy

Marian Šofranko, získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Miroslav Štrkolec, obchodné a finančné právo

Michal Turošík, teória a dejiny štátu a práva

Bohdan Ulašin, všeobecná jazykoveda

Hana Urbancová, muzikológia

Katarína Vančíková, pedagogika

Ladislav Vaska, sociálna práca

Ivan Virgala, strojárstvo
 

Vyberte región