Robert Bielik, rehoľník maliarstva a poézie, bude mať 60 rokov

15.09.2023 Levice

Levice/Bratislava 15. septembra (TASR) - Primárne sa Robert Bielik považuje za výtvarníka, ale nezanedbateľná je aj jeho poézia či próza. Patril k dnes už legendárnej básnickej skupine - Barbarská generácia. Knižne debutoval v roku 1991 zbierkou básni Splny na inom nebi a odvtedy vydal ďalších sedem básnických kníh. Jeho cestopisná próza Sansilia (2006) sa dostala v roku 2007 do finálovej desiatky slovenskej prestížnej literárnej ceny Anasoft litera. Veľkou vášňou Roberta Bielika je aj cestovanie. Za najinšpiratívnejšiu krajinu považuje Indiu.

V piatok 15. septembra bude mať Robert Bielik, výtvarník, básnik, prozaik a cestovateľ, 60 rokov.

Jeho príklon venovať sa výtvarnému umeniu a literatúre najvýraznejšie ovplyvnil fakt, že bol od mladosti introvert. "Inklináciu k výtvarnému umeniu a literatúre azda najviac ovplyvnil fakt, že som introvert. Obe tieto povolania spája práca v samote, obe sú z istého pohľadu rehoľou. V literatúre ma najviac ovplyvnili Nový zákon a Bhagavadgíta, ale aj myslitelia ako Majster Eckhart, Pierre Teilhard de Chardin, Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharshi. Zo spisovateľov Dostojevskij, Hermann Hesse, Aldous Huxley, J.D. Salinger. Ako výtvarníka ma neoslovila moderna, inšpiračné zdroje som hľadal skôr v talianskom či holandskom baroku, teda u maliarov ako Guido Reni, Caravaggio alebo Rembrandt," uviedol pre TASR básnik a maliar Robert Bielik.

Robert Bielik sa narodil 15. septembra 1963 v Leviciach, kde prežil detstvo, pričom od 15 rokov žije v Bratislave. Maturoval v roku 1982 na Strednej priemyselnej škole. Po jej absolvovaní pracoval v rokoch 1982 – 1987 ako odlievač betónu, reštaurátor a kamenár.

Výtvarné vzdelanie nadobudol v rokoch 1987 - 1992 na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v maliarskom ateliéri Rudolfa Sikoru. Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1994 - 2014 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Výtvarnému umeniu a literatúre sa aktívne venuje viac ako 30 rokov. Prvé básne uverejňoval v časopisoch Dotyky, Romboid či Literárny týždenník. Knižne debutoval v roku 1991 zbierkou Splny na inom nebi.

"Myslím, že k literatúre a k maľovaniu som z hľadiska významu vždy pristupoval rovnocenne, ale z časového hľadiska som primárne výtvarníkom. Maľujem 8 - 9 hodín denne šesť dní v týždni. Poéziu píšem sporadicky, keď sa vynorí potreba, keď mám pocit, že nejaká mentálna reflexia je hodná písomného zaznamenania. Ak mám čosi povedať k hlavnej téme mojej práce a zároveň si dovoliť isté zovšeobecnenie, povedal by som, že je ňou hľadanie zmyslu. Všetkého, teda primárne existencie," charakterizoval svoj prístup k tvorbe maliar a básnik Bielik.

Po debute nasledovali básnické knihy Rehoľa márnomyseľných bratov (1992), Mandragora (1997), Prenášanie grálu (1996) a Mesačný brat (1999) charakteristické meditatívnym prístupom ku skutočnosti s odkazom na kresťanstvo či indickú respektíve východnou filozofiu. Autorsky sa podieľal aj na zborníku Barbar(u)ská ruleta (1998).

Ako prozaik sa predstavil v roku 1996 autobiograficky ladenou knihou Ukrižuj sa. Rozprávanie o svojom putovaní po budhistických kláštoroch v Indii a o hľadaní seba ponúkol v prozaickej knihe Gomba - kláštorný denník (2001). Vplyv ázijskej kultúry je výrazne prítomný aj v zbierke Vlčí ruženec (2003), ktorá pozostáva zo štvorveršových viazaných slôh ako samostatných básní.

Esejisticko-prozaicky ladená kniha Sansilia (2006) z ciest po Ázii sa v roku 2007 ocitla vo finálovej desiatke literárnej ceny Anasoft litera. Africkú realitu, kultúru a hodnoty zo svojho pohľadu predstavil v cestopise Zanzibar (2011). K básnickej tvorbe sa vrátil zbierkami Akoby niekto nahlas mlčal (2013) a Zorné pole tmy (2019).

Umeleckú inšpiráciu hľadá a nachádza aj prostredníctvom cestovania. "Cestovanie mám naozaj rád, nedávno som sa vrátil z New Yorku a momentálne som na ceste po západnom Balkáne, presúvam sa z Čiernej Hory do Albánska. Najinšpiratívnejšou krajinou je pre mňa India, opakovane sa do nej vraciam od polovice deväťdesiatych rokov, kedy som absolvoval prvú šesťmesačnú cestu. Píšem aj v zahraničí, zvlášť keď trávim dlhšie obdobie na jednom mieste. Napríklad cestopisnú prózu Sansilia som napísal v rybárskej dedine Dahab na polostrove Sinaj," uviedol pre TASR výtvarník a spisovateľ Robert Bielik. V súčasnosti pracuje na sérii obrazov s témou virtuálnej reality, ktoré na budúci rok predstaví vo viacerých galériách.
 

Vyberte región