UPJŠ v Košiciach slávnostne otvorila nový akademický rok

19.09.2023 Košice

Košice 18. septembra (TASR) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v pondelok slávnostne otvorila akademický rok 2023/2024. Na štúdium sa doposiaľ zapísalo približne 7000 študentov, z toho viac ako 1600 zahraničných. Najväčšou novinkou univerzity je podľa jej hovorkyne Laury Hoľanovej ustanovenie Kancelárie ombudsmana a inštitútu dôverných osôb. UPJŠ zároveň plánuje expanziu univerzitných programov mimo Košíc aj Slovenska.

Výučba v zimnom semestri ponúka 257 študijných programov na piatich fakultách a ústave telesnej výchovy a športu. Spomedzi Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy a Filozofickej fakulty UPJŠ sa najviac študentov zapísalo na Lekársku fakultu, a to viac ako 3000.

Vznik Kancelárie ombudsmana a inštitútu dôverných osôb zdôvodňuje UPJŠ potrebou možnosti obrátiť sa na mediátora ako zástupcu študentov a zamestnancov, čo vzišlo z prieskumov spokojnosti. "Školené dôverné osoby budú môcť zastúpiť sprostredkovateľov v riešení náročných tém," spresnila.

Zároveň chcú naďalej rozvíjať aktivity Univerzitného poradenského centra UPJŠ a prehĺbiť aktivity v prospech študentov v mimoškolských oblastiach, ako kultúra, umenie, šport či zdravie.

Hoľanová pripomenula, že vzhľadom na prebiehajúce posudzovanie vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ pracovnou skupinou Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktoré aktuálne prebieha na všetkých slovenských vysokých školách, nie je možné akreditovať nové študijné programy. V prípade úspešného posúdenia však plánujú opäť modernizovať svoju ponuku študijných programov.

"Jedným z aktuálnych cieľov je aj expanzia univerzitných programov mimo Košíc, dokonca aj mimo Slovenskej republiky. V tomto smere na našej Lekárskej fakulte aktívne pracujeme na rozšírení jej aktivít aj na území Českej republiky," dodala.
 

Vyberte región