Fašiangová zábava na Cemjate

17.02.2010 Prešov

Na slovenskom vidieku obdobie od Troch kráľov po popolcovú stredou bol čas veselíc, radosti a zábav.
Aj v našom Zariadení pre seniorov Harmónia Prešov - Cemjata zamestnanci sociálneho úseku pripravili pre klientov Fašiangovú zábavu.
Pri vstupe bolo pripravených pre návštevníkov viac ako 70 ks škrabošiek, ktoré naši šikovní klienti vlastnoručne vyrobili v rámci ergoterapeutických aktivít.
Príjemnú atmosféru umocnili typicky fašiangové koláče z dielne našej kuchyne, „dedinské páračky“ - divadelná scénka v podaní našich klientov, no a samozrejme trocha napätia priniesla neodmysliteľná tombola, ktorá na zábave v našom zariadení nesmie chýbať. Do tanca nám hrala vynikajúca hudobná skupina Duo Victory.
Tancovalo všetko, čo malo nohy alebo kolieska na vozíku spolu bez rozdielu v tituloch, vo veku či v zdraví.
Spokojnosť a srdečné úsmevy na tvárach našich klientov potvrdili, že to bola vydarená akcia.

Mgr. Vladislav Varga
vedúci sociálno - kultúrneho úseku
 

Vyberte región