V Prešove a Kapušanoch začnú s dokumentáciou výstavby R4

17.11.2023 Prešov

Prešov 17. novembra (TASR) - V súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat sa od soboty (18. 11.) do 16. decembra uskutoční pasportizácia objektov v katastrálnom území mesta Prešov a obce Kapušany. Slúžiť bude na zdokumentovanie všetkých porúch a poškodení na objektoch pred výstavbou. Mesto Prešov a obec Kapušany žiadajú obyvateľov dotknutých lokalít o súčinnosť.

"Pasport objektov tvorí podklad pri riešení prípadného poškodenia nehnuteľností v súvislosti s výstavbou," informovala prešovská radnica.

Výstavbou budú dotknuté objekty v tesnej blízkosti stavby, ako aj objekty ležiace pozdĺž prístupových ciest k stavenisku. Počas prác bude zvýšený pohyb vozidiel a stavebných strojov, zvýšená prašnosť a hluk. "Keďže nie je možné dopredu stanoviť, aký veľký bude tento vplyv, bola spoločnosť JUFA, s. r. o., poverená zhotoviteľom stavby na vykonanie pasportizácie existujúceho stavu pred výstavbou," uviedlo mesto Prešov.

Zdokumentované budú poruchy a poškodenia, ako sú trhliny, zavlhnutie, prasknuté sklenené výplne, úklony stien, poškodená omietka a podobne. Vyhotovený bude len záznam poškodených a porušených častí, nie celých miestností alebo ich vybavenia. Na pasportizáciu interiérov bude potrebná osobná účasť majiteľa, prípadne jeho zástupcu. Pri vstupe na pozemok sú pracovníci spoločnosti JUFA povinní preukázať sa poverením vydaným Združením D1 Prešov, občianskym preukazom a preukazom zamestnanca.

Pasportizácia v katastri Prešova zahŕňa desať bytových domov a sedem rodinných domov na Pustej ulici, kde je potrebné realizovať dokumentáciu interiérov aj exteriérov nehnuteľností. V časti Surdok bude realizovaná v rámci interiéru a exteriéru na piatich rodinných domoch, na 21 rodinných domoch budú pasportizovať iba exteriér. V prípade Nižnej Šebastovej budú dokumentovať stav cestnej komunikácie Nižná Šebastová - Fintice a plotov a fasád nehnuteľností dostupných z komunikácie. Majitelia a správcovia nehnuteľností, ktorých sa pasportizácia týka, v týchto dňoch dostali list s oznámením.
 

Vyberte región