KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2010

17.03.2010 Prešov

Šarišské osvetové stredisko v Prešove v spolupráci s Mestským úradom v Lipanoch a Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry uskutočnilo 12. marca 2010 v galérii MsÚ v Lipanoch okresnú súťaž detského hudobného ...
V úvodnom príhovore sa súťažiacim kolektívom a jednotlivcom prihovoril primátor mesta Lipany Ing. Eduard Vokál a súťažnú prehliadku slávnostne otvoril PhDr. Vladimír Husár, riaditeľ Šarišského osvetového strediska v Prešove.
Viac ako stovka účinkujúcich reprezentovala okres Sabinov. V kategórii skupinový spev sa predstavili tieto detské spevácke skupiny: DSS JAZIERKO pri ZŠ s MŠ Rožkovany (ved. Mgr. Milena Kaprálová), Dievčenská a chlapčenská spevácka skupina SABINÍK pri MsKS Sabinov (Katarína Lukčíková), DSS BRIEZKA pri ZŠ s MŠ Brezovica (Mgr. Miloš Sobota), DSS DUBOVIČANČEK pri ZŠ Dubovica (Mgr. Michal Hromjak), DSS HVIEZDIČKA pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany (Mgr. Janka Smolková), DSS LIPKA pri ZŠ Komenského 113, Lipany (Mgr. Mária Jochmanová) a DSS SLAVKOVČATÁ pri ZŠ s MŠ Nižný Slavkov (Mgr. Miroslav Bujňák). V kategórii sólisti speváci sa prezentovalo 6 sólistov a 5 duet.
Medzi nimi boli aj sólisti zo ZUŠ Lipany (ved. Katarína Cvancigerová) a z DFS DRAVČAN pri ZŠ s MŠ Šarišské Dravce (ved. Mária Žihalová). Kategórie ľudové hudby a sólisti inštrumentalisti neboli obsadené.
Výkony súťažiacich kolektívov a jednotlivcov hodnotila odborná komisia v zložení: PaedDr. Ľubomír Šimčík – vysokoškolský pedagóg hudby, primáš FS Šarišan – predseda, PhDr. Jana Pitková – etnografka a Ján Nastra – hudobník.
Úroveň súťaže hodnotili veľmi pozitívne. Umelecké výkony, ktoré predviedli malí ľudoví umelci, mnohokrát úplne spontánne roztlieskali galériu MsÚ, v ktorej súťaž prebiehala.
Vyskytli sa aj drobné nedostatky, napr. : nízko alebo vysoko posadená tónina, problematické nástupy pri moduláciách, vysoké tempá, výslovnosť v dialekte, frázovanie, dýchanie, atď. Ale aj napriek týmto drobným chybičkám je cítiť systematickú prácu vedúcich a pedagógov, ktorí s deťmi pracujú. Vyzdvihnutá bola aj pekná úprava krojov.
Do krajského kola si priamy postup vybojovali: Dievčenská spevácka skupina SABINÍK zo Sabinova a Katarína Jacková z DFS Hviezdička z Lipian. Návrh na postup získali DSS HVIEZDIČKA a dueto Lucia Jacková a Katarína Jacková z DFS Hviezdička z Lipian.
Krajská súťažná prehliadka detskej ľudovej hudby sa uskutoční 2. mája 2010 v KD v Raslaviciach.
K zdarnému priebehu podujatia výraznou mierou prispeli aj pracovníci oddelenia kultúry a športu pri MsÚ v Lipanoch Iveta Hrabčáková a Jaroslav Rakaš.
Po ukončení súťaže sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich speváckych skupín a členov odbornej komisie. Súťaž je zaznamenaná na CD - nosič a archivovaná v Šarišskom osvetovom stredisku v Prešove.

Súťaž detského hudobného folklóru z okresu Prešov, ktorá bola naplánovaná 14. marca 2010 vo VÉČKU v Prešove sa neuskutočnila pre nízky počet prihlásených súborov. Za okres Prešov sa výber uskutočnil z pôvodne prihlásených kolektívov. Postup si zabezpečila Detská spevácka skupina DÚBRAVIENKA pri ODK Prešov, Detská ľudová hudba ŠARIŠ pri ZUŠ M. Moyzesa Prešov a Lea Jeníková v hre na cimbal z DFS Šarišanček pri PKO Prešov.

VÝSLEDKY:

12. marca 2010 - Lipany (súbory pôsobiace v okrese Sabinov )

kategória – sólisti speváci:

zlaté pásmo a postup: Katarína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany
zlaté pásmo a návrh na postup: dueto Lucia Jacková a Katarína Jacková, DFS Hviezdička Lipany

zlaté pásmo:
Lucia Tarasovičová, DFS Lipka, Lipany
Kristína Jacková, DFS Hviezdička, Lipany
Patrícia Žihalová, DFS Sabiník, Sabinov

strieborné pásmo:
dueto Júlia Petrufová a Ivana Mitrová, DFS Lipka, Lipany
dueto Janka Štofaníková a Patrícia Urdová, ZUŠ Lipany
dueto Natália Kuchárová a Diana Chromjaková, DFS Sabiník, Sabinov

bronzové pásmo:
Lenka Nováková, DFS Slavkovčatá, Nižný Slavkov
Radoslav Žihala, DFS Dravčan, Šarišské Dravce
dueto Tamara Kohanová a Patrícia Sontagová, DFS Dravčan, Šarišské Dravce

kategória – spevácke skupiny:

zlaté pásmo a postup: Dievčenská spevácka skupina SABINÍK, MsKS Sabinov
zlaté pásmo a návrh na postup: DSS HVIEZDIČKA, ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

zlaté pásmo:
DSS JAZIERKO, ZŠ s MŠ Rožkovany
DSS DUBOVIČANČEK, ZŠ Dubovica

strieborné pásmo:
DSS BRIEZKA, ZŠ s MŠ Brezovica
Chlapčenská spevácka skupina SABINÍK, MsKS Sabinov
DSS SLAVKOVČATÁ, ZŠ s MŠ Nižný Slavkov
DSS LIPKA, ZŠ Komenského 113, Lipany

Mgr. Michal Kišeľák
metodik Šarišského osvetového strediska v Prešove
 

Vyberte región