Výstava v Prešove približuje učebnice používané počas prvej ČSR

03.02.2024 Prešov

Prešov 2. februára (TASR) - Učebnice používané počas prvej Československej republiky (ČSR) približuje výstava Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove s názvom Učebnice 1. Československej republiky. Ako TASR informovala Renáta Šmidová zo ŠVK, ide o prepojenie na výskum konkrétnych a zachovaných učebníc slovenského jazyka a čítaniek pre stredné školy, ktoré boli vydané v rokoch 1918 - 1938 a sú dnes súčasťou fondu knižnice.

"Vďaka zhromaždeným knižným titulom sa návštevníci výstavy môžu oboznámiť s tým, ako vyzerali učebnice, ktoré používali naši predkovia takmer pred 100 rokmi. Ich autormi boli učitelia z praxe, ktorí si v novovzniknutej republike, najmä v prvých rokoch jej existencie, museli vytvoriť prvé učebnice čo možno najrýchlejšie a svojpomocne, ale aj etablovaní jazykovedci a literárni vedci, pôsobiaci nielen v univerzitnom prostredí, dokonca aj na ministerstve školstva a národnej osvety," uviedla kurátorka výstavy Lucia Němcová.

Výstava prenesie návštevníkov do čias, keď učebnice museli byť postupne schvaľované a štandardizované, keď bol polygrafický priemysel na inej technologickej úrovni ako dnes. Učebnice vytvárali učitelia, ktorí napriek dobovým podmienkam mali chuť a potrebu vytvárať pre žiakov a študentov publikácie s trvalou hodnotou využiteľnou v praxi a výchovno-vzdelávacom procese.

"Záujemcovia si môžu porovnať učebné knihy 1. ČSR s tými, ktoré si pamätajú zo škôl, a na vlastné oči sa presvedčiť o podobnosti vyučovacieho procesu v minulom storočí s dnešnými časmi či faktom, že pojem čítankový autor nie je iba okrídleným vyjadrením," povedala Němcová.

Výstava je verejnosti prístupná do 30. júna v čase otváracích hodín študovne, v prípade záujmu o sprievodné podujatia ako exkurzia či prednáška po individuálnej dohode s kurátorkou výstavy.
 

Vyberte región