Zväz: Zamestnanosť v pekárenstve je bez zvyšovania miezd neudržateľná

15.03.2024 Bratislava

Bratislava 15. marca (TASR) - Obrovský výpadok zamestnancov spôsobí rast odbytových cien pekárskych, cukrárskych aj cestovinárskych výrobkov. Práve cena práce je totiž najvyššou nákladovou položkou v tomto sektore. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 14. marca.

"Z pracovného trhu od zavedenia možnosti predčasného odchodu do dôchodku odišlo takmer štvornásobok ľudí, ako pracuje v celom sektore výroby chleba, pečiva, koláčov a cestovín. Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári zamestnávajú viac ako 12.000 ľudí, čo predstavuje viac ako tretinu celého potravinárskeho sektora. Nedostatok zamestnancov sa tak v našej brandži prejavuje oveľa výraznejšie ako v iných oblastiach. Vzhľadom na kritickú situáciu preto dostávame od členov informácie o zvyšovaní miezd zamestnancov, avšak nových zamestnancov je málo a majú vysokú fluktuáciu. Bez ľudí však žiadne potraviny vyrobiť nie je možné," uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Poznamenal, že takmer 50 % nákladov, ktoré platí zamestnávateľ na zamestnanca, si berie štát vo forme daní a odvodov. Slovensko patrí dlhodobo ku krajinám s vôbec najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v EÚ, na čo opakovane upozorňuje aj Európska komisia, Svetová banka či OECD. Náklady na nového zamestnanca v potravinárstve pritom nepredstavujú len mzda, ale aj náklady na zaučenie, lekárske prehliadky a školenia.

"My si prácu našich zamestnancov mimoriadne vážime a chceli by sme im platiť viac, ale z každého eura, ktoré im zaplatíme, si vezme polovicu štát. Veríme, že sociálno-demokratická vláda konečne tento dlhoročný uzol rozsekne a umožní platiť podnikom svojim zamestnancom viac," zdôraznil.

"Okrem toho kompenzácie odvodov potravinárom a poľnohospodárom boli znížené v prvom polroku 2024 o viac ako päť miliónov eur oproti sľubom z dôvodu obštrukcií poslancov v Národnej rade SR a len na päť mesiacov. To všetko sa bude zrejme prirodzene odzrkadľovať aj na odbytových cenách výrobkov. Pekári nechcú svoje výrobky zdražovať, ale niektorí bývalí predstavitelia štátu, žiaľ, robili všetko preto, aby to bolo naopak. Na ťahu tak budú obchodné reťazce, ktoré určujú pultové ceny pre spotrebiteľov," dodal Lapšanský.

SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu zamestnávajú viac ako 12.200 pracovníkov.
 

Vyberte región