Prešov sa pripravuje na množstvový zber komunálneho odpadu

04.06.2024 Prešov

Prešov 4. júna (TASR) - V meste Prešov bude zavedený množstvový nevážený zber komunálneho odpadu. Ide o prvú fázu, ktorá sa bude zatiaľ týkať iba rodinných domov, teda približne 7000 domácností. Obyvatelia mesta v rodinných domoch si budú môcť prispôsobiť objem a počet odpadových nádob, ako aj frekvenciu zvozu odpadu. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.

"V súčasnosti platia Prešovčania v rodinných domoch takú istú sumu za zvoz jednej odpadovej nádoby ako za zvoz dvoch plných kontajnerov. Nový systém bude oveľa spravodlivejší a adresnejší. Umožní zvoliť si z troch typov rôznych veľkostí nádob na odpad a prispôsobiť interval jeho vývozu na základe reálneho objemu odpadu, ktorý vyprodukujú," uviedol primátor Prešova František Oľha.

Verí, že to bude mať aj pozitívny ekologický dosah, keďže ľudia podľa jeho slov začnú vnímať svoju produkciu odpadu aj cez ekonomickú stránku veci a prirodzene budú mať tendenciu tvoriť menej zmesového komunálneho odpadu, dôslednejšie separovať odpad, prípadne kompostovať.

Prešovčania žijúci v rodinných domoch sa budú môcť rozhodnúť, či budú naďalej využívať 110-litrovú, novšiu 120-litrovú alebo dve 120-litrové odpadové nádoby, a či budú u nich Technické služby mesta Prešov realizovať zvoz odpadu jedenkrát týždenne, na dvojtýždennej báze, alebo raz mesačne.

"Pri zvolení optimálnej možnosti bude rozhodujúca aj veľkosť domácnosti v závislosti od počtu jej členov. Mesto bude v priebehu roka 2024 realizovať dodávanie nahlásených odpadových nádob," vysvetlil Hudák.

Zber komunálneho odpadu podľa nového systému bude realizovaný od 1. januára 2025. Prvý rok fungovania nového systému bude slúžiť na zber dát, vyhodnocovanie efektivity a zlepšovanie systému. "Na základe týchto poznatkov sa od roku 2026 zavedú aj nové poplatky, ktoré budú odrážať jednotlivé nastavenia každej domácnosti," povedal Hudák.

Nastavenie zberu odpadu budú môcť majitelia radnici deklarovať oznámením, ktoré mesto rozdistribuuje do všetkých dotknutých domácností. Je potrebné ho doručiť mestskému úradu do 19. júla.
 

Vyberte región