V Kendiciach dokončili rekonštrukciu miestnych komunikácií

10.06.2024 Prešov

KOŠICE, 10. júna 2024 – V obci Kendice sa v týchto dňoch úspešne ukončila rekonštrukcia slepej ulice. Zrealizovali sa rozsiahle stavebné úpravy vozovky, vďaka ktorým sa miestna komunikácia rozšírila na plnohodnotné dva jazdné pruhy. V mieste ukončenia ulice sa vybudovalo aj obratisko pre zefektívnenie otáčania vozidiel. Výstavbu za takmer 111 tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre obec Kendice spoločnosť EUROVIA SK.
Cieľom stavebných prác na ulici s obratiskom v obci Kendice bolo odstrániť nevyhovujúci technicko-prevádzkový stav vozovky a zároveň zabezpečiť jej rozšírenie. Cesta bola po celej dĺžke a šírke narušená rozsiahlymi nerovnosťami, výmoľmi a prekopávkami. Nekvalitné bolo aj ukončenie komunikácie, kde chýbalo riadne napojenie na okolitý terén, keďže vozovka je situovaná v slepej ulici. Stavebné práce smerovali aj k rozšíreniu vozovky v oboch jazdných pruhoch s vybudovaním otočnej plochy, ktorá zlepší prístupnosť pre osobné a nákladné vozidlá.
Počas prác sa odfrézovali staré kryty vozovky, následne sa rozšírila o 5,5 metra na dva plnohodnotné jazdné pruhy. V rámci ľavého jazdného pruhu sa musela dobudovať plná skladba vozovky, pričom ľavý pruh rozšírili práce o 1,2 m. Pre komplexné ukončenie slepej ulice sa dobudovalo aj obratisko s vonkajším polomerom 9,5 metra pre motorové vozidlá, ktorým sa výrazne uľahčí otáčanie. V obci Kendice sa zrekonštruovala aj ulica Krátka. Opravil sa odvodňovací žľab a v mieste vjazdov sa doplnil o mriežkový rošt. Na cestu sa položil aj nový asfaltový povrch.
„Rozšírením a obnovou povrchu vozovky sme zabezpečili plynulejšiu premávku v oboch smeroch slepej ulice. Dobudovaním obratiska v priestoroch mestského pozemku sme zároveň zjednodušili prístup do tejto časti obce aj nákladným vozidlám na odvoz komunálneho odpadu,“ informuje Nikola Horizralová, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK. Stavebné práce prebehli v stanovenom termíne a výsledné dielo zlepší bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov tejto lokality.

Základné informácie:
Názov stavby: Kendice - rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Investor: Obec Kendice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Závod Prešov
Obdobie výstavby: 04/2024-06/2024
 

Vyberte región