Vodári vlani hospodárili so ziskom

11.06.2024 Bratislava

Bratislava 10. júna (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) dosiahla za rok 2023 čistý zisk 227.100 eur. Zisk pred zdanením predstavoval 856.939 eur. Oproti roku 2022, keď podľa údajov Finstat skončili vodárne v strate vyše 2,4 milióna eur, ide o zlepšenie o 2,6 milióna eur. O hospodárení VVS v pondelok na výročnom stretnutí akcionárov a valnom zhromaždení informoval generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch. Informáciu poskytla riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.

VVS predpokladala v minulom roku stratu vo výške sedem miliónov eur, výsledné hospodárenie sa tak podľa vedenia vodárenskej spoločnosti podarilo zlepšiť o viac ako 7,8 milióna eur.

"Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť kombináciou manažérskych opatrení a externých okolností - nečerpaním niektorých plánovaných nákladových položiek, vďaka pozitívnemu vývoju cien elektrickej energie na svetových burzách, čerpaním dotácií na energie poskytnutých Ministerstvom hospodárstva SR vo výške 1.423.847 eur a vytvorením rezerv na žiadosti za obdobie október až december 2023 vo výške 527.513 eur," vysvetlil riaditeľ VVS.

Výnosy vodární za rok 2023 dosiahli vyše 128 miliónov eur. Oproti roku 2022 ide o nárast o 12,38 %, teda o 14,1 milióna eur. Najväčší podiel na výnosoch tvorili tržby za pitnú a odvedenú vodu, a to 85,8 %. Príjmy z neregulovaných činností tvorili 14,2 % výnosov VVS.

Náklady východoslovenských vodární vlani dosiahli vyše 127,1 milióna eur. Najväčšou mierou sa na nich podieľali osobné náklady, teda mzdy a odvody, ktoré tvorili 38,5 % celkových nákladov VVS. Druhou najväčšou nákladovou položkou boli odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré predstavovali 23,7 % z celkových nákladov, teda vyše 30,1 milióna eur.

Vlani VVS uskutočnila investičné práce za takmer 25,7 milióna eur. Podľa vodární ide o takmer dvojnásobok oproti predošlým trom rokom. Vyše deväť miliónov eur VVS vynaložila na opravy a údržbu majetku.

Vodárne odhadujú v tomto roku celkové výnosy vo výške viac ako 123,2 milióna eur, teda menej ako vlani. "Tento predpokladaný pokles vyplýva zo zníženia cien vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v septembri 2023," priblížil riaditeľ VVS. Investovať by však v roku 2024 chceli vyše dvojnásobok oproti vlaňajšku. Podľa vodární majú investičné výdavky v tomto roku rozpočtované vo výške vyše 60,3 milióna eur.

VVS bude pokračovať aj v dlhopisovom programe, akcionári schválili na ďalšie obdobie výkup vlastných akcií VVS za priemernú cenu 13,28 eura za kus.
 

Vyberte región