Pred 160 rokmi sa narodil R. Strauss, autor symfonických básní a opier

11.06.2024 Celý región

Mníchov/Bratislava 11. júna (TASR) - Patril k hlavným predstaviteľom neskorého romantizmu a k jeho najznámejším, stále uvádzaným dielam, patria symfonická báseň Tak vravel Zarathustra či opery Salome, Elektra, Gavalier s ružou, alebo Mešťan šľachticom. V utorok 11. júna uplynie 160 rokov od narodenia nemeckého hudobného skladateľa a dirigenta Richarda Straussa.

Richard Strauss sa narodil 11. júna 1864 v Mníchove do hudobníckej rodine. Jeho otec Franz Strauss hral na lesnom rohu v dvornom orchestri a tak základné hudobné vzdelanie získal od neho. Svoje prvé hudobné diela skomponoval Richard Strauss už v šiestich rokoch. V detstve navštevoval aj skúšky mníchovského orchestra, kde ho výrazne zaujali opery Richarda Wagnera.

V roku 1882 sa zapísal na univerzitu v nemeckom Mníchove, kde študoval filozofiu a históriu umenia. Po roku ho však otec poslal do Berlína, kde sa stretol s mnohými vplyvnými umelcami a hudobníkmi, medzi ktorými bol aj vtedy slávny dirigent a klavirista Max von Büllow. Ten mu ponúkol miesto pomocného dirigenta v Meiningene. Ponuku prijal a zakrátko sa z neho stal hlavný dirigent.

V roku 1890 sa stretol s libretistom a básnikom Hugom von Hofmannsthalom, s ktorým vytvoril jeden z najplodnejších vzťahov medzi skladateľom a spisovateľom v opernej histórii.

Jedno z prvých veľkých uznaní dosiahol za symfonickú báseň Don Juan. Po nej nasledovali ďalšie úspešné symfonické básne Macbeth, Smrť a vykúpenie, Tak vravel Zarathustra, Don Quijote, alebo Život hrdinu. Známe sú aj skladby Sinfonia domestica a Alpská symfónia.

Druhou významnou skladateľkou oblasťou Richarda Straussa boli opery. Prvú operu Guntram napísal vo veku 30 rokov, keď už bol uznávaným symfonikom a dirigentom. Dirigoval berlínskych filharmonikov a vystúpil na Wagnerových slávnostiach, čo bolo vtedy výsadou len pre najlepších interpretov. Zložil aj opery Salome, Elektra, ktorými sa zaradil medzi najlepších operných skladateľov 20. storočia. V opere Gavalier s ružou sa vrátil k hudobnému odkazu Wolfganga Amadea Mozarta. Medzi pôsobivé patria operné diela patria Ariadna na Naxe, Mešťan šľachticom.

Jeho tvorbu reprezentujú aj koncerty Burleska pre klavír d-mol, Koncert pre hoboj a orchester, dva koncerty pre lesný roh a orchester, obidva v Es-dur.

Hudobný skladateľ prežil dve svetové vojny. Po prvej bol riaditeľom Dvornej opery vo Viedni v Rakúsku. V hitlerovskom Nemecku prijal na dva roky funkciu predsedu Ríšskej kultúrnej komory. V posledných dňoch vojny skomponoval Metamorfózy - štúdiu pre 23 sólových nástrojov.

Po skončení druhej svetovej vojny trávil posledné roky života vo Švajčiarsku, odkiaľ sa do Nemecka vrátil až tesne pred smrťou. Vtedy skomponoval Duo-Concertino pre klarinet, fagot, sláčikový orchester a harfu a tiež Štyri posledné piesne pre soprán a orchester.

Richard Strauss zomrel 8. septembra 1949 vo veku 85 rokov v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku.
 

Vyberte región