Eurokomisia navrhla začatie postupu pri nadmernom deficite aj voči SR

09.07.2024 Celý región

Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v správe pre médiá spresnila, že uplynulý pondelok Rade EÚ (členské krajiny) oznámila, že začatie postupu pri nadmernom deficite bolo oprávnené pre sedem vybraných členských štátov. Týka sa to aj Slovenska, informuje spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že túto správu vypracovala ako súčasť jarného balíka európskeho semestra z júna 2024 a podľa Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). V správe sa zistilo, že začatie postupu pri nadmernom deficite bolo oprávnené pre sedem vybraných členských štátov - Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Taliansko.

Ďalším krokom je, aby Rada EÚ rozhodla o existencii nadmerného deficitu v týchto členských štátoch a na návrh eurokomisie v rámci jesenného balíka európskeho semestra prijala svoje odporúčanie o postupe úpravy a navrhla lehotu na ukončenie nadmerného deficitu.

V správe, týkajúcej sa Slovenska, sa uvádza, že podľa údajov potvrdených Eurostatom (22. 4.) všeobecný deficit verejných financií na Slovensku dosiahol v roku 2023 4,9 % HDP a všeobecný vládny dlh predstavoval 56 % HDP.

Správa EK konštatuje, že vlaňajšie prekročenie deficitu nad referenčnú hodnotu 3 % HDP nie je "výnimočné", keďže nevyplýva ani z nezvyčajnej udalosti ani z prudkého hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu.

V roku 2023 vzrástol reálny HDP Slovenska o 1,6 % po raste o 1,9 % v roku 2022. Prekročenie referenčnej hodnoty stanovenej Zmluvou o fungovaní EÚ tiež nie je dočasné, vychádzajúc z prognózy EK z jari 2024, ktorá predpokladá, že deficit verejných financií zostane nad úrovňou 3 % HDP v rokoch 2024 a 2025.

Stručne povedané, deficit v roku 2023 bol nad referenčnou hodnotou 3 % HDP stanovenou v zmluve a nepribližoval sa k tejto hodnote. Prekročenie sa nepovažuje za výnimočné, ako je definované v zmluve a Pakte stability a rastu, a ani nie je dočasné, čo znamená, že kritérium deficitu nie je splnené.

Podľa Programu stability na rok 2024 sa plánuje, že deficit verejných financií Slovenska v roku 2024 dosiahne 5,9 % HDP. Potvrdzuje to aj prognóza eurokomisie z jari 2024, v ktorej sa tiež uvádza deficit na úrovni 5,9 % HDP, ktorý je nad rámec referenčnej trojpercentnej hodnoty HDP.

Nárast deficitu v porovnaní s rokom 2023 odráža pokračovanie existujúcich opatrení na podporu cien energií a nové opatrenia zvyšujúce výdavky ako napríklad trvalé zvýšenie 13. dôchodku, zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo, vytvorenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, novela školského zákona zavádzajúca zákonný nárok na prijatie do materskej školy pre deti staršie ako tri roky či zlepšenie práv detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
 

Vyberte región