Nové fakulty PU majú dekanov

15.12.2004 Celý región

Ján Junger a Róbert Štefko sa stali dekanmi dvoch novozriadených fakúlt Prešovskej univerzity (PU) v Prešove - športu a manažmentu. Rozhodli o tom najprv 10....
Ján Junger a Róbert Štefko sa stali dekanmi dvoch novozriadených fakúlt Prešovskej univerzity (PU) v Prešove - športu a manažmentu. Rozhodli o tom najprv 10. decembra voľbou členovia akademických senátov oboch fakúlt, keď ich zvolili za kandidátov na dekana. Funkcie sa ujali v pondelok 13. decembra, keď ich do nej inštaloval rektor PU František Mihina.

Junger aj Štefko boli od ustanovenia fakúlt začiatkom septembra poverení ich vedením. Pri voľbách nemali protikandidátov, so svojimi koncepciami rozvoja vysokoškolských pracovísk sa predstavili akademickej obci vo štvrtok 9. , resp. v stredu 8. decembra.
PU má v tomto akademickom roku po prvýkrát viac ako 10 tisíc poslucháčov. Dve nové fakulty, so zriadením ktorých súhlasila Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, vznikli zlúčením viacerých už existujúcich pracovísk. Celkove má PU v súčasnosti osem fakúlt.
(jj)
 

Vyberte región