Múzeum rusínskej kutúry pripravuje výstavu obecných kroník

13.10.2010 Prešov

Prešov 13. októbra (TASR) – Výstavu obecných kroník z Prešovského kraja sprístupnia v piatok (15.10. ) v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove (SNM-MRK).
Medzi vystavenými exemplármi budú i kroniky písané azbukou, pretože ide o záznamy z obcí, kde žijú príslušníci rusínskej národnosti.
\"Snahou podujatia je prezentovať obecné kroniky vybraných samospráv s cieľom priblížiť návštevníkom viac ako len zákonnú povinnosť spracovávania kroník, pretože v nich sa kumuluje história konkrétnej obce, mesta a záznamy v kronikách sú priamym odrazom života občanov, \" uvádza riaditeľka SNM–MRK Oľga Glosíková.
Dodáva, že v poslednom čase sa záznamom vedeným v kronikách nevenuje dostatočná pozornosť, okrem toho sú i také obce, v ktorých sa v súčasnosti kroniky vôbec nepíšu. Podľa Glosíkovej bude ich múzeum venovať práci s kronikami väčšiu pozornosť. Plánujú založiť Klub kronikárov ako konzultačné centrum, prostredníctvom ktorého chcú samosprávam poskytovať odborné rady.
Jedným zo spoluorganizátorov výstavy je aj Miestna organizácia Rusínskej obrody v Prešove. Jej predseda Michal Kaliňák si myslí, že kroniky nie sú docenené, ich obsahu, významu aj samotnému poslaniu nie je vytvorený priestor, aký si v skutočnosti zaslúžia.
\"Každej generácii sú momentálne rovnako vzdialené. Starším ostali spomienky, mladí tvoria históriu, ale nikto z nich presne nevie, čo z udalostí, ktoré prežili, je zapísané v kronikách. Preto prostredníctvom výstavy chceme priblížiť minulosť, ktorá sa zachytila v textoch, na fotografiách a v mapách, \" konštatuje Kaliňák.
Predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove Ladislav Matisko verí, že na výstavu obecných kroník v blízkej budúcnosti nadviažu diskusné kluby o histórii našich obcí a ich kultúrnom živote.
Vernisáž sa uskutoční v piatok v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry na Masarykovej ulici 10 o 16.00 h. a potrvá tri týždne.
 

Vyberte región