Bukóza Holding plánuje vytvoriť v Hencovciach 300 pracovných miest

18.01.2011 Vranov nad Topľou

Hencovce 18. januára (TASR) - Pre skupinu spoločností Bukóza Holding v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou bol rok 2010 obdobím nových investícií, rekonštrukcií technologických zariadení, ale aj produkcie výrobkov, ...
V priebehu tohto roka plánuje manažment uviesť do prevádzky najväčší kotol na spaľovanie biomasy v Európe a naštartovať výrobu derivátov celulózy, medzi ktoré patrí prášková a mikrokryštalická celulóza, ako aj ďalších výrobkov. V horizonte niekoľkých rokov by malo vzniknúť v hencovských spoločnostiach asi 300 nových pracovných miest.
"Rok 2010 hodnotíme ako mimoriadne úspešný hlavne z dôvodu, že sa nám po krízovom roku 2009 podarilo udržať našu skupinu spoločností v ekonomickom chode a zároveň sme vytvorili podmienky na investície, opravy, ako i ďalší rozvoj, " informoval predseda predstavenstva Bukóza Holding, a. s. , Jaroslav Fic.
Podľa jeho slov bol rok 2010 rekordným pre najväčšiu spoločnosť skupiny, a to Bukocel, kde došlo k druhej najvyššej ročnej produkcii bielenej papierenskej buničiny, ale aj nebielenej buničiny. "Vlani sme zároveň prestali s bielením vo forme elementárneho chlóru, čo je najväčšia investičné akcia pre rok 2010. Čiže, do praxe sme zaviedli technológiu kyslíkovej delignifikácie, čo si vyžiadalo asi päť miliónov eur, " vysvetlil Fic s tým, že išlo o jednu z viacerých investičných akcií, ktoré si celkovo vyžiadali v minulom roku asi 23 miliónov eur. "S opravami a údržbami zariadení sa tak pohybujeme celkovo na úrovni asi 30 miliónov eur, " poznamenal.
Jednou z najväčších priorít pre tento rok je v rámci spoločnosti Bukóza Energo spustenie prevádzky zariadenia spaľujúceho biomasu. Rekonštrukciu kotla K1, ktorý bude vyrábať za účelom produkcie elektrickej energie 130 ton pary za hodinu, začali ešte vlani a bude ukončená v priebehu tohto polroka. Stane sa tak najväčším energetickým zdrojom v Európe, ktorý spaľuje energetické obnoviteľné zdroje. Spoločnosť plánuje spaľovať vlastnú, ale aj zakúpenú biomasu.
Súčasťou investičných plánov v hodnote 30 miliónov eur je pre nasledujúce obdobie okrem výroby derivátov celulózy a papierenskej buničiny aj rozšírenie portfólia výrobkov o výrobu viskózovej buničiny a produktov osobnej hygieny. Tieto zmeny vo výrobe by mali v horizonte rokov 2011 a 2012 priniesť do Hencoviec 300 nových pracovných miest.
Podľa Ficových slov sa pozitívne trendy pre skupinu spoločností Bukóza Holding prenesú aj do hospodárskeho výsledku. "Konsolidované tržby z roku 2010 odhadujeme, že budú oproti roku 2009 navýšené radovo asi o 70 percent a oproti roku 2007, je to nárast asi o 100 percent, " uzavrel Fic.
Skupina Bukóza Holding predáva svoje výrobky, medzi ktoré patrí papierenská buničina, celulóza a v menšom objeme aj lepené drevo, do krajín Európskej únie, ako aj na ázijské trhy. Podľa slov prezidenta spoločnosti Jána Ďuriana ide takmer 100 percent produkcie na export.
 

Vyberte región