Daňové priznanie nemusí podávať každý, hranicou je príjem 2012,85 eura

27.01.2011 Celý región

Bratislava 27. januára (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb nemusí podávať každý. \"Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak za rok 2010 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2012,85 eura.
Ďalej tak musí urobiť daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy nepresiahli túto sumu, ale vykázal daňovú stratu. Daňové priznanie je však povinný podať daňovník aj v prípade, ak ho na to vyzve daňový úrad, \" vysvetlila pre TASR hovorkyňa Daňového riaditeľstva (DR) SR Gabriela Dianová.

Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje na zdaňovacie obdobie roka 2010 sumu 4025,70 eura. Uplatniť si ju môžu tí daňovníci, ktorých základ dane za minulý rok nepresiahol 86-násobok sumy životného minima, teda 15.387,12 eura. V prípade, že je základ dane vyšší, nezdaniteľná časť sa vyráta ako rozdiel medzi sumou 7872,48 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane zaniká. Ide o tzv. milionársku daň, ktorú zaviedla predchádzajúca vláda.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je do 31. marca 2011. V prípade, ak sa daňovník rozhodne predĺžiť si lehotu podania, musí to do konca marca oznámiť správcovi dane.
 

Vyberte región