ZUŠ M. Moyzesa dostala do užívania nové podlažie

02.02.2005 Celý región

Nové priestory v podobe desiatich tried na individuálne vyučovanie a jednej koncertnej sály 24. januára skolaudovali pre potreby Základnej umeleckej školy (Z...
Nové priestory v podobe desiatich tried na individuálne vyučovanie a jednej koncertnej sály 24. januára skolaudovali pre potreby Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Mikuláša Moyzesa v Prešove. Išlo o dlhodobú investičnú akciu, ktorá sa napokon realizovala v dvoch etapách a vyšla na bezmála deväť miliónov korún.

Budova na Baštovej ulici je starodávnou, tu začala písať pred vyše 145 rokmi svoju históriu hudobná škola v Prešove a dnes jedna z najstarších v rámci celého Slovenska. V súčasnosti v nej sídli jeden z troch odborov ZUŠ, a to hudobný.
Riaditeľ ZUŠ Ján Saloka konštatoval, že dôvodom k rekonštrukčným prácam bol havarijný stav strechy na budove. Napokon sa jej oprava stala dôvodom k rozsiahlejším stavebným úpravám a to nadstavbou celého jedného podlažia. Práce prebiehali asi tri roky za plnej prevádzky vo vyučovaní. Ich dokončením ZUŠ ušetri ročne okolo 170 tisíc Sk, ktoré platila za nájom priestorov v Strednom odbornom učilišti (SOU) stavebnom na Volgogradskej ulici. Do nových priestorov by sa malo odtiaľ presťahovať 10 pedagógov so svojimi asi 200 žiakmi k 1. februáru.
Saloku potešil nielen prístup SOU počas troch rokov nájmu, ale aj vedenia mestskej samosprávy, na ktorú prešla v rámci reformy verejnej správy aj zriaďovateľská pôsobnosť k ZUŠ a ktorá sa zhostila úlohy investora.
Viceprimátor Prešova Milan Laca pri tejto príležitosti zdôraznil, že mesto Prešov nepristúpilo k žiadnym obmedzeniam vo fungovaní ZUŠ. Dovedna ich má vo svojej pôsobnosti tri.
Stavbu zhotovila prešovská spoločnosť Unistav, autorom projektu bol architekt Marián Flimel. Triedy i koncertná sála sú zvukovo a tepelne izolované a dvere do všetkých týchto miestností sú čalúnené, aby sa v nich obmedzila hlučnosť.
(jj)
 

Vyberte región