V Prešovskom kraji tri priechody do Poľska zmenia svoj režim

04.02.2005 Celý región

Tri cestné priechody na slovensko-poľskej hranici na území Prešovského kraja začnú v najbližších dňoch fungovať ako štandardné medzinárodné. Zavŕši sa tak ni...
Tri cestné priechody na slovensko-poľskej hranici na území Prešovského kraja začnú v najbližších dňoch fungovať ako štandardné medzinárodné. Zavŕši sa tak niekoľkomesačná snaha o ich preklasifikovanie z doterajšieho režimu priechodov pre malý pohraničný styk.

Informoval o tom na tlačovej konferencii 31. januára v Prešove prednosta tunajšieho krajského úradu Jozef Polačko. Ten je zároveň členom Slovensko-poľskej medzivládnej komisie a členom jej pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu.
Ide o priechody v katastri obcí Palota v okrese Medzilaborce, Kurov v okrese Bardejov a Podspády v okrese Kežmarok.
Je už len jeden administratívny problém, slovenská strana nedostala doteraz odpoveď na svoju diplomatickú nótu adresovanú v decembri 2004 poľskej strane s požiadavkou na vyššie uvedenú zmenu. Polačko však povedal, že podľa jeho neoficiálnych informácií pozitívne stanovisko už z Varšavy odišlo do Bratislavy.
Potrebu zmeny režimu vo fungovaní spomenutých priechodov si vyžiadala skutočnosť, že po vstupe SR a Poľska do Európskej únie nemôžu hraničné priechody pre malý pohraničný styk využívať nielen občania tretích krajín, ale ani občania zmluvných krajín, ak nemajú trvalé bydlisko v prihraničnej oblasti. Prednosta naznačil, že \"zrejme budeme aj v budúcnosti sa stretávať s preklasifikáciou hraničných priechodov v malom pohraničnom styku\". Na celej hranici s Poľskom zostalo ešte sedem priechodov v režime malého pohraničného styku.
Základná medzivládna slovensko-poľská dohoda o prekračovaní hraníc nebola podľa Polačka zmenená. Nový štatút priechodov zakotvujú prílohy k nej.
Zmena režimu si nevyžiadala ani väčšie investície. Pracovníci odboru hraničnej a cudzineckej polície majú napr. mobilné odbavovacie boxy.
(jj)
 

Vyberte región