Knižnica plánuje zaviesť nové služby s pomocou dobrovoľníkov

04.03.2011 Prešov

Prešov 4. marca (TASR) – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove plánuje v tomto roku rozšíriť svoje služby.
Jednou z nich je aj donáška kníh určená hlavne imobilným čitateľom. Keďže na takúto činnosť nemá dostatočné personálne kapacity, chcela by využiť pomoc dobrovoľníkov.
Ako dnes uviedla pre TASR koordinátorka projektu Valéria Magačová, vo svojej databáze majú množstvo čitateľov, ktorým spôsobuje dosť veľký problém dostať sa do knižnice. Vzhľadom na to, že tento rok bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva, rozhodli sa osloviť ľudí, ktorým je práca s knihou blízka.
„Naše prieskumy ukázali, že v mnohých prípadoch dochádza aj k takzvanému tieňovému vypožičiavaniu. V rámci jedného zapožičania sa kniha dostáva do rúk aj viacerých čitateľov. To spôsobuje skreslené údaje v štatistikách, od ktorých sa odvíjajú aj ďalšie záležitosti, “ uviedla Magačová. Vysvetlila, že v takomto prípade je kniha veľmi opotrebovaná a na základe nižšieho počtu výpožičiek ju nemôžu vymeniť za novú.
S pomocou dobrovoľníkov však počítajú aj pri revíziách fondov či organizovaní podujatí pre verejnosť, ktoré pripravujú pri rôznych príležitostiach.
„Okrem toho k nám chodí aj veľa starších čitateľov, ktorí sa okrem zapožičania knihy chcú i porozprávať. Pracovníci pri návale povinností často na takýto rozhovor nemajú čas, \" uvádza Magačová. Dodáva, že by privítali, keby sa takýmto záujemcom mohli v rámci asistenčnej služby venovať práve dobrovoľníci.
„Oslovujeme ľudí nad 18 rokov. Môžu to byť študenti, dôchodcovia, matky na materskej dovolenke a neodmietneme ani pomoc z radov nezamestnaných, “ spresnila koordinátorka projektu. Pripomenula, že výhodou pre dobrovoľníkov bude rozšírenie prehľadu o dianí v kultúre, ale môžu sa zdokonaliť aj v komunikácii a získať kontakty. Okrem toho sa takáto činnosť dá započítať do praxe pre študentov či uchádzačov o prácu.
 

Vyberte región